Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šiluvos Švč. M.Marijos draugijos narių rudeninis susirinkimas (2018-10-06)

Paskelbta: 2018-10-12


Saulėtą spalio mėnesio pirmą penktadienį, kaip ir buvo nutarta su draugijos dvasiniu vadovu kun. Virgilijum Dudoniu, nuo rudens rinktis pirmais ir trečiais mėnesio penktadieniais, susirinkome žvalios ir linksmos.

Dėkojome Dievui ir džiaugėmės, kad galėjome visos ateiti. Pasimeldėme, prisiminėme Mariją, kaip Vilties Motiną. Pamaldumas Marijai mūsų krašte nuo seno yra didelis. Baigiantis Šiluvos atlaidams, visos sutartinai aplankėme Šiluvos šventovę, meldėmės ir dėkojome Marijai už gautas bei patirtas malones.

Pasidalinome vasaros įspūdžiais, kas kur lankėmės, kokiose piligriminėse kelionėse dalyvavome. Prisiminėme ir popiežiaus apsilankymą, jo išsakytus džiaugsmus, palinkėjimus ir rūpesčius.

Sukalbėję gailestingumo vainikėlį, ėjome dalyvauti šv. Mišiose, kurios buvo aukojamos ir už Šiluvos draugijos narius bei draugijos dvasios vadovą.

                                                 Draugijos koordinatorė dr. Ada Azaravičienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021