Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Nepamirškite savo šaknų... (2018-10-18)

Paskelbta: 2018-10-23


Šie Šventojo Tėvo Pranciškaus žodžiai, ištarti Lietuvos žemėje, turėjo kiekvienam kristi širdin. Ir ne tik šie.

Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje buvo vienas didžiausių renginių mūsų šalies istorijoje, juolab minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.Tūkstančiai Lietuvos žmonių patyrė didelę dvasios pilnatvę, susitikę su charizmatiškuoju Katalikų Bažnyčios vadovu, dalyvaudami šv. Mišiose, išgirdę Jo nešamą Evangelijos žinią.

Apie Šventojo Tėvo apsilankymą mūsų žemėje ir kalbėjomės sambūrio popietėje spalio 17-ąją. Kokie įspūdžiai, kokie prisiminimai? Popietėje dalyvavęs sambūrio dvasios tėvas vikaras kun. Julius Grigonis pasidžiaugė, kad Mišiose dalyvavo labai daug jaunų žmonių, kad jautėsi didelis dvasinis pakilimas, susikaupimas.

„Išgyvenome neeilinį įvykį, mūsų mažą kraštą aplankė Katalikų Bažnyčios vadovas, tai ypatinga žinia visam pasauliui apie Lietuvą,- akcentavo vikaras kun. Julius,- tai dovana tautai ir kiekvienam mūsų. Tik reikia nepamiršti, kad reikia įgyvendinti tai, apie ką kalbėjo Popiežius Pranciškus.“

Savo mintimis, ką patyrė, ką išgyveno ir kas liko širdyje pasidalino sambūrio nariai Nijolė Dapkienė, Zita Bubnienė, Povilas Byla ir kiti.

Viliamės, kad Popiežiaus Pranciškaus vizitas bus stiprus Dvasios gūsis Lietuvos žmonėms, nes Dvasia mus moko ir primena visa, ką Jėzus yra pasakęs.


                                               Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021