Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Mirusių pagerbimo diena parapijoje (2018-11-03)

Paskelbta: 2018-11-05


Lapkričio 1 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje ir mažojoje bažnyčioje prie altoriaus ištiesto calūno bei degant velykinei žvakei buvo aukojamos šv. Mišios už mirusiuosius, giedamas Rožinis, einama procesija.


„Kiekvienais metais lapkričio pirmomis dienomis mintimis persikeliame į pomirtinį pasaulį. Vėlinės - mirusiųjų pagerbimo diena. Šią dieną lankome kapus, prisimename savo artimuosius, draugus, pažįstamus, kurie jau ilsisi amžinybėje. Liūdesį kelia prisiminimai, kad kažkas negrįžtamai išėjo. Ne šiandien, ne vakar, ne pernai… Kasdien kažkas palieka šį pasaulį, kiekvienas savaip, skirtingai, labai individualiai. Mirtis yra mūsų kasdienybėje, tik jos nepastebime, nejaučiame, kol nesusiduriame akis į akį.


Melskimės ne tik už tuos, kurie buvo mums be galo artimi, brangūs ir mylimi. Nepamirškime ir tų, kurie klydo, kurie nešė skausmą kitiems. Melskimės ir už save, prašydami Dievo gailestingumo, Jo malonės dovanų, leidžiančių išsivaduoti iš puikybės, egoizmo, savimeilės bei atveriančių mūsų širdis meilei ir gėriui“, - per šv. Mišių homiliją kalbėjo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius.


Vikaras kun. Julius Grigonis kvietė prisiminti ne tik anapilin išėjusius tėvus, artimuosius, bet ir mūsų parapijos kunigus, susimąstyti apie žemiškojo gyvenimo prasmę: „Mieli tikintieji, kviečiu nuoširdžiai maldai už mūsų mirusiuosius, kad Viešpats suteiktų mums atgailos ir atleidimo malonių, kad laikų pabaigoje, kai visa Kūrinija stos į paskutinį teismą, galėtume džiaugsmingai sutikti Jį prie Dangaus vartų. Pasaulyje keičiasi kartos, vieni išeina, kiti ateina, tačiau amžinojo gyvenimo klausimas išlieka".

                                                   Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021