Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Vyskupo E. Bartulio 2019 m. kalendoriaus „Dievo meilės pergalė“ sutiktuvės Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2018-11-05)

Paskelbta: 2018-11-05


Lapkričio 4 d., sekmadienį, Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji sulaukė garbingo svečio – Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio, kuris, kaip ir kasmet, aplanko kauniečius nešinas nauju savo nuotraukų kalendoriumi.


Susitikimas prasidėjo vakaro šv. Mišiomis, kurioms vadovavo vyskupas E. Bartulis, koncelebravo parapijos vikaras kun. J. Grigonis.

Homilijoje vyskupas E. Bartulis komentavo sekmadienio skaitinių pagrindinę mintį, jog Viešpats yra mūsų gyvenimo centras. Jis atidavė gyvybę už mus visus, kad kiekvienas, kuris jį tiki nepražūtų ir turėtų amžinąjį gyvenimą. Evangelija primena, kad Dievas yra vienintelis Dievas, tad jį reikia mylėti visomis jėgomis, visu protu, o savo artimą kaip save patį.

"Bet ar iš tikrųjų taip yra?" - retoriškai klausė vyskupas. Daugelis nuklysta nuo tikro kelio, nutolsta nuo Dievo - meilės šaltinio, neturi tikėjimo, nori sukurti laimingą gyvenimą, bet tai baigiasi lyg laivo sudužimu. Todėl labai svarbu, kad mūsų tikėjimas būtų nuoširdus, visiškai pasitikintis tuo, kuris atiduoda už mus gyvybę ir nušviečia kelią Evangelijos šviesa.


Vyskupas Eugenijus kvietė pažinti Kristų, Jį pamilti ir Juo pasitikėti, nes Jis yra tikrasis mūsų kelias, kuriuo turime eiti, tiesa, kuria turime tikėti, ir gyvenimas, kuriuo turime gyventi.

"Gyvenimas be Dievo negali atnešti laimės, jei nemylime Dievo, tai kaip mes galime mylėti vienas kitą? Taigi mūsų gyvenimas turi būti pagrįstas tikrąja meile ir ištikimybe", - baigė homiliją ganytojas.


Į 2019 m. kalendoriaus „Dievo meilės pergalė“ sutiktuves susirinko ne tik parapijiečiai, bet ir ištikimiausi vyskupo gerbėjai, kurie jau keliolika metų dalyvauja jo kalendoriaus pristatymuose.


Naujasis kalendorius - tai vyskupo E. Bartulio 13 - asis kūrybos vaisius. Šį kartą keliaujame Ispanijos keliais, sustojame pagrindinėse vietose, kur apaštalavo ir gyveno Šv. Jėzaus Teresė ir Šv. Kryžiaus Jonas, savo gyvenimu paliudiję, kad Viešpats yra svarbiausias gyvenime.

Šv. Jėzaus Teresė, Bažnyčios mokytoja  "žinojo, kad tikroji kova vyksta žmogaus širdyje ir yra laimima leidžiantis perveriamam Dievo meilės. Taip žmogus tampa neįveikiamu Dievo meilės pergalės bendrininku ir ima gyventi iš tiesų, nes „tikras gyvenimas yra gyventi nebijant mirties nei nieko, kas gali gyvenime nutikti (šv. Jėzaus Teresė)" /dr. J. Micevičiūtė,  ištrauka iš kalendoriaus/


Renginį nuotaikingai vedė žodžio neieškanti ir jį gerbianti mūsų mylima aktorė Doloresa Kazragytė, o giesmėmis džiugino Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Rita Preikšaitė, pianistė Rūta Blaškytė bei bazilikos "Pastoralės giesmė" merginos su nenuilstama vadove Nijole Jautakiene.


                                       Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021