Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šeimų bendruomenės susitikimas su filosofijos m.dr. Brone Gudaityte (2018-11-09)

Paskelbta: 2018-11-12


Lapkričio  8 d. susitikimo  su filosofijos m.dr. Brone Gudaityte tema  buvo „Ramybė – gyventi su Dievu“.

Ramybė – labiausiai trokštamas dalykas, tai tvarkos sinonimas. Ramybė ateis, kai bus visi santykiai tvarkingi: su Dievu, su žmonėmis, su daiktais, su savimi. Jeigu nemokėsi elgtis su daiktais, nemokėsi elgtis ir su žmonėmis. Puoselėk (ir investuok) santykius. Stenkis kantriai daryti tai ką privalai daryti. Būk labai geru pavyzdžiu kitiems, tada ir šalia tavęs esantieji seks tavimi. Būk „gydytoju“ šeimoje ir aplinkoje. Prieš tai susitvarkius savo vidų (baimes, įniršius, nerealizuotus norus ir pan.) gydyk savo buvimu.

Filosofė ypač didelį dėmesį skyrė nusižeminimui, nuolankumui. Konkuruojantiems žmonėms ar tai būtum kelyje, ar kitur , visada užleisk vietą. Pasitenkink mažiausiais dalykais ir paskutine vieta. Jeigu žemina tave Dievas – nebijok, taip turi būti. Dėkok. Nusižeminęs žmogus valdys pasaulį. Prie tikrai nusižeminusio žmogaus norisi būti, likti, nes jis „gamina deguonį“.


Atpirkimas vyko per kryžių, tad nereikia bijoti gyvenimo kryžiaus. Paneštas kryžius perkeičia žmogų. “Per kančias į žvaigždes“ – pal.T.Matulionis. Jeigu deda ant pečių kažkokį tai svorį – nebėk. Tau jo reikia. Kryžiuje - Ramybė.

Kiekvieno namuose turi būti Kryžius. Atsiklaupus, nusižeminus, pabuvus prie jo gausi didesnę įkrovą, nei perskaitytos knygos.

Pokalbyje Br.Gudaitytė rėmėsi šv.Benedikto dvasingumo mokymu.


Staselė Raščiuvienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021