Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos piligrimai Šventojoje Žemėje (2018-11-12)

Paskelbta: 2018-11-12

Lapkričio 4 -11 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos piligrimų grupelė lydimi klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus, „Excursus“ direktorės Daivos Strolienės keliavo Jėzaus Kristaus gyvenimo ir kančios keliais.

O kas nesvajoja aplankyti Šventąją Žemę? Pabuvojęs vieną kartą, nori sugrįžti vėl ir vėl. Juk tai nepaprasta kelionė, tai kelionė ten, apie ką skaitome Šventajame Rašte, kur keliauja tūkstančiai piligrimų iš viso pasaulio.


Cezarėja, Haifa, Nazaretas, Galilėjos jūra, Tabcha, Kafernaumas, Jordano upė, Betliejus, Jeruzalė, Alyvų kalnas, Getsemanės sodai, Golgotos kalnas, Raudų siena, Marijos Apreiškimo bazilika, Šv. Grota, Piemenėlių laukas, Užmigimo bažnyčia, Paskutinės vakarienės menė, Viešpaties Kapo bažnyčia ir dar ne viena bažnyčia ar šventa vieta, kur įmintos Viešpaties pėdos, kur girdėtas Jo žodis...

Buvome sujaudinti apsilankę memoriale žydų genocido aukoms, pabuvoję Kumrane, kur buvo rasti pirmieji krikščioniškieji rankraščiai, kūno atgaivą pajutę Negyvojoje jūroje.


Kiekvieną kelionės diena prasidėdavo ir baigdavosi malda, mąstymais, kiekvieną dieną kurioje nors bažnyčioje klebonas mons. Vytautas Grigaravičius aukojo šv. Mišias, klausėmės Dievo žodžio....

Išties, per trumpą laiką labai daug pažinta, pamatyta, išjausta, prisiliesta... Tai sunku išsakyti žodžiais.

„Džiaugiuosi, kad galėjau aplankyti Šventąją Žemę, išsipildė mano svajonė eiti Dievo keliais, kurie aprašyti Biblijoje...

Ši kelionė man padėjo geriau ir giliau suprasti Evangeliją, pajusti Kristaus artumą, ji išliks ilgai širdyje...


Kartu su piligrimais lankydamas krikščionims brangias vietas, giedodamas, klausydamas klebono mons. Vytauto homilijų, pamąstymų ir pamokymų, sustiprinau ir praturtinau savo tikėjimą...

Norėčiau ten dar kartą pabuvoti...“, - tai tik keletas atsiliepimų iš šios  piligrimystės į Šv. Žemę.

Piligrimai nuoširdžiai dėkoja klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui už skelbiamą Dievo žodį, rūpestį, globą ir kantrybę kelionės metu, linki jam tvirtybės bei Dievo palaimos tolimesnėje tarnystėje.

                                                           Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021