Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pasaulinės vargstančiųjų dienos paminėjimas parapijoje (2018-11-19)

Paskelbta: 2018-11-19


Sekmadienį, lapkričio 18 dieną, popiežiaus Pranciškaus kvietimu šventėme Pasaulinę vargstančiųjų dieną. Su visa Bažnyčia jungėmės į bendrą maldą už skurstančius ir vargstančius tiek mūsų šalyje, tiek pasaulyje.

„Šią Pasaulinę dieną esame kviečiami sukonkretinti psalmės žodžius: „Vargšai valgys, kiek norės, ir bus sotūs“ (Ps 22, 27)“. Žinome, kad Jeruzalės šventykloje po aukojimo apeigų vykdavo pokylis. Daugelyje vyskupijų tokia patirtis praėjusiais metais praturtino pirmos Pasaulinės vargšų dienos šventimą. Daugelis patyrė namų šilumą, šventiško valgymo džiaugsmą ir solidarumą tų, kurie panoro paprastai ir broliškai pasidalyti valgiu. Norėčiau, kad ir šiais metais bei ateityje ši diena būtų švenčiama ženklinama džiaugsmo dėl atgauto gebėjimo būti drauge. Melstis drauge bendruomenėje ir dalytis valgiu Viešpaties dieną yra patirtis, grąžinanti mus į pirmųjų krikščionių bendruomenę <...>“. (Iš popiežiaus Pranciškaus 2018 m. žinios „Šis vargšas šaukėsi, ir Viešpats išgirdo“).


 11.00 val. šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

Po šv. Mišių bendruomenės nariai buvo pakviesti į konferencijų salę. Pasveikinęs visus susirinkusius, mons. Vytautas Grigaravičius dalijosi mintimis iš popiežiaus Pranciškaus žinios vargstančiųjų dienai paminėti: „Vargšai pirmi geba pažinti ir paliudyti Dievo artumą savo gyvenime. Dievas lieka ištikimas savo pažadams ir net nakties tamsoje neleidžia stokoti savo meilės bei paguodos šilumos. Vis dėlto tam, kad jie įveiktų engiantį skurdo būvį, būtina leisti jiems patirti jais besirūpinančių brolių bei seserų artumą ir, atveriant savo širdžių bei gyvenimų duris, pasijusti draugais bei šeima. Tiktai taip galime atrasti „jų egzistencijos išganomąją galią“ bei „pastatyti juos į Bažnyčios kelio vidurį“ (Evangelii gaudium, 198).

“Krikščionių bendruomenė kasdien nesuskaičiuojamomis iniciatyvomis stengiasi parodyti artumą bei palengvinti bet kokias priešais akis turimas skurdo formas. Bendradarbiaujant su kitų pastangomis, įkvėptomis ne tikėjimo, bet žmogiškojo solidarumo, dažnai pavyksta padėti taip, kaip vieni nepajėgtume. Pripažinimas, jog milžiniškame skurdo pasaulyje ir mūsų įsikišimas yra ribotas, menkas ir nepakankamas, skatina tiesti ranką kitiems, kad abipusiu bendradarbiavimu tikslo galėtume siekti veiksmingiau”-  parapijos klebonas citavo  popiežiaus Pranciškaus antrosios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga pasiųstą žinią ir papildomai papasakojo apie Kristaus Prisikėlimo parapijos veiklas, skirtas skurstantiems padėti - Sriubos valgyklą, Pagalbos namuose tarnybą, Išklausymo ir socialinės pagalbos centrą, Teisės kliniką.


Po įvado susirinkę tikintieji žiūrėjo režisieriaus Mindaugo Survilos filmą “Stebuklų laukas”, dar kitaip vadinamą “poema apie nepažintą gentį”.

Šis daug apdovanojimų surinkęs dokumentinis filmas pasakoja apie žmones, daugiau negu 20 metų gyvenančius savo statytuose nameliuose prie buvusio Kariotiškių sąvartyno, Budos miške, netoli Vilniaus. Režisierius filme tarsi iš paties sąvartyno gyventojo perspektyvos pasakoja apie nykstančią bendruomenę, jos dienos ritmą, gyvenimo būdą, kasdienius džiaugsmus ir rūpesčius, stengiasi pavaizduoti žmogaus veidą, besislepiantį už šiukšlių ar sąvartyno dvoko ...


Šią dieną aukos buvo renkamos  lankomiems ligoniams namuose, Paulių kapucinų vienuolynui bei "Gailestingumo namų"  reabilitacijos centro gyventojams ir  Carito valgyklai.

Pagalbos namuose tarnybos savanoriai siūlė įsigyti pačių pagamintų rožinių už auką. Surinkti  219 Eur yra skirti ligonių lankymui namuose,   Carito valgyklai surinkta  2284 Eur. Nuoširdžiai dėkojame už aukas.


                                                            Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021