Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos narių susirinkime gilinomės į Bažnyčios mokymą (2018-11-19)

Paskelbta: 2018-11-20


Šiluvos Švč. Mergelės  Marijos narių susitikimuose pirmiausiai dėmesį skiriame vienas kito kasdienybei: prie arbatos atviraujame, dalijamės įžvalgomis, Lietuvos aktualijomis.

Antroje dalyje dvasios tėvas Virgilijus Dudonis pristatė Bažnyčios mokymą. Šį kartą sustojome ties Apaštalų Tikėjimo išpažinimu. Pasirodo, jo įžangos formatoriai yra kankiniai, kunigai, pateikiantys klausimus norintiems pasikrikštyti, ir šv. Paulius, kuris remiasi Senuoju Testamentu.


Kviečiame narius pasikviesti į mūsų pasibuvimą ir savo draugus. Dievo Motinos užtarimas tebūna visiems jaučiamas.

                          Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos vardu Ada Azarevičienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021