Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Tikybos mokytojų ir katechetų posėdyje aptarta situacija parapijos mokyklose ir gimnazijose (2018-11-16)

Paskelbta: 2018-11-21


Lapkričio 13 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje vyko tikybos mokytojų ir katechetų posėdis, kurį vedė parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

Posėdžio metu buvo aptarta bendra situacija parapijos gimnazijose, mokyklose, numatytos gairės būsimiems renginiams ir rekolekcijoms Advento laikotarpiu, peržvelgti tęstiniai projektai, skirti pradinių, pagrindinių ir gimnazijų moksleiviams.


Mons. Vytautas Grigaravičius kiekvienai mokyklai padovanojo Popiežiaus Pranciškaus , jo vizito metu Lietuvoje, pasakytų kalbų leidinį, kviesdamas apie tai diskutuoti su moksleiviais, kad Šventojo Tėvo mintys rastų atgarsį šiuolaikinio jaunimo širdyse.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021