Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos darbuotojų šventinė popietė (2018-12-21)

Paskelbta: 2018-12-21


Gruodžio 20 dieną Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, pačiame darbų įkarštyje prieš šv. Kalėdas ištaikęs laiką, porai valandų sukvietė darbuotojus pasidalyti artėjančių šv. Kalėdų džiaugsmu.

Popietė prasidėjo malda prie arbatos puodelio, kalėdinių pyragaičių ir žybsinčios eglutės.


Monsinjoras supažindino su padarytais šių metų darbais, pasidžiaugė bazilikos vitražais. Vėliau pristatė neseniai pradėjusią dirbti darbuotoją, kalbino kiekvieną darbuotoją, dalijosi jų džiaugsmais ir rūpesčiais, darbų seka, dėkojo už nuoširdų darbą ir tarnystę.


Pradedant Naujuosius metus klebonas ragino kiekvieną permąstyti savo gyvenimo vertybes, būti atlaidiems, nors tai kartais ir būna sunku, kvietė būti gailestingiems sau bei kitiems ir kvietė dėkoti Dievui už kasdien Jo rodomą gailestingumą, o taip pat dar labiau įsijungti į sakramentinį gyvenimą.


Sutikime Šv. Kalėdų rytą ramybės dvasioje, susitaikę vieni su kitais ir su savimi, tegul Šv. Kalėdų naktis tesugrąžina visus į šventą bendrystę su Dievu ir tegul Jis laimina kiekvieną 2019-ųjų metų dieną, - linkėjo klebonas ir perdavė Kalėdų senelio dovanas, už kurias esame dėkingi.


Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021