Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Švenčių laukimas įkvepia geriems darbams (2018-12-21)

Paskelbta: 2018-12-21

 

Gruodžio 21d. vyko Advento rekolekcijos Kristaus Prisikėlimo parapijos mokyklų bendruomenėms.

Kristaus Prisikėlimo bazilikoje gausiai susirinkusi Kauno „Saulės“ bendruomenė, per visą šį Advento laikotarpį, įprasmindama Šv. Kalėdų laukimą, stengėsi jungtis bendrose veiklose, kurios įkvepia geriems darbams, leidžia pajusti bendrystę, moko kurti, džiaugtis, mylėti savo artimą ir tikėti gerumu.


Dalyvaudami šv. Mišių liturgijoje, visuotinės bendruomeninės maldos metu, moksleiviai išsakė savo lūkesčius, meldėsi už parapiją, gimnazijos bendruomenę, už nepriteklių patiriančius žmones ir tuos, kurie juos veda doros ir tikėjimo keliu.

Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius savo homilijoje kalbėjo: “Bažnyčia mus kviečia vidiniam atsinaujinimui, vidiniam pažvelgimui į savo širdį, pamąstyti apie savo nueitą šių metų kelią, padaryti pasiryžimą - atnaujinti save šiais metais, kad būtume geresni, nuoširdesni, jautresni vieni kitiems“.

Nuoširdžiai dėkodami mons. Vytautui Grigaravičiui už nuolatinį bendradarbiavimą su gimnazijos bendruomene, dalyvavimą kultūriniuose gimnazijos renginiuose, už motyvaciją geriems darbams, moksleiviai stengiasi atsiliepti ir palaikyti bendrystę darydami gerus darbus ir dalyvaudami įvairiose akcijose.


Gruodžio 13 d. 85 gimnazijos moksleiviai dalyvavo Caritas organizacijos slaugos grupės organizuotoje kasmetinėje „Praktinio gerumo dienos“ programoje. Moksleiviai aplankė daugelį senelių ir socialiai remtinų žmonių ir padėjo jiems pasitvarkyti namus, pasiruošti artėjančiai Kalėdų šventei. Gimnazijos bendruomenė gausiai dalyvavo ir labdaros akcijoje “Gailestingumo darbai artimui”, kuri buvo skirta Kauno I dekanato Caritas globojamiems “Sriubos valgyklą” lankantiems nepriteklių patiriantiems žmonėms. Mokytojų, moksleivių ir jų tėvelių dėka, buvo suruoštos 176 dovanėlės Caritas “Sriubos valgyklos” lankytojams, kad nepriteklių patiriančių žmonių širdyse ir namuose pakviptų Šventomis Kalėdomis. Moksleivių geranoriškumo dėka dovanotos kepurės, pirštinės, kojinės, šalikai, saldumynai – graži parama kiekvienam iš šių žmonių.

Gimnazijoje gruodžio mėnesį organizuota tradicinė kalėdinės paramos akcija, skirta bendruomenės nariams, kuriems itin reikalinga pagalba. Paramos akcijoje dalyvavo visų gimnazijos klasių bendruomenės, mokytojai, mokinių šeimos. Iš viso paaukota 1510.00 eurų. Piniginės aukos įteiktos bendruomenės nariams, kuriems šiuo metu reikalinga mūsų pagalba – mokytojams, nepedagoginio personalo darbuotojams, mokinių šeimoms.

Gruodžio 20 d. - nuostabi Kalėdomis kvepianti diena - vyko visos bendruomenės šventė: įkvepiantis ir nuteikiantis geriems darbams bei dvasiniam pasiruošimui sutikti Šv. Kalėdas, garbaus svečio monsinjoro Vytauto Grigaravičiaus žodis, įspūdingas miuziklas “Didysis šou meistras”, kuriame vaidmenis atliko per 200 gimnazistų, dramos studijos “Čia ir dabar” inscenizacija ”Laiminga knyga”, adventinė popietė su gimnazijos darbuotojais ir klasių tėvų pirmininkais, kurie padovanojo bendruomenei jautrų koncertą, nuostabią adventinę valandą, klausantis muzikinių kūrinių, kuriuos atliko – R. Skučienė (sopranas), D. Masloliūnienė (fortepionas) ir G. Prunskus (baritonas).

Diena, kurioje išgyventa palaiminga bendrystė su gimnazistais, jų šeimomis, garbiais svečiais, mokytojais ir nepedagoginiu personalu, absolventais, draugais, bičiuliais. Į gimnazijos moksleivių paruoštą miuziklą buvo pakviesti Žaliakalnio vaikų dienos centro vaikai, kuriems taip pat įteikti „Kalėdų senelio“ dovanoti gardumynai. Bendras tikslas ir atsiliepimas į popiežiaus Pranciškaus kvietimą – matyti ir ištiesti pagalbos ranką šalia esančiam – padeda visiems dalyvavusiems šiose prasmingose gerumo misijose suprasti, padėti, palaikyti tuos, kurie reikalingi nuoširdaus Dievo artumo… Juk visada yra gera dalintis gerumu…

                                                     N.Kulėšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021