Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kūčios Šiluvos Švč. M. Marijos draugijoje (2018-12-21)

Paskelbta: 2018-12-23


Kalėdų laukimo džiaugsmas visuomet yra kilnus ir prasmingas. Tai ypač jaučiame paskutinėmis Advento dienomis, kada mūsų visų mintys, darbai ir siekiai sutelkti kuo prasmingiau, pamaldžiau ir su meile sutikti Užgimusį Atpirkėją. Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos nariai susirinko švęsti Kūčias pakiliai nusiteikę.

Ypač nudžiugino visus, kad kartu dalyvavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir parapijos vikaras kun. Julius Grigonis. Klebonas visus pasveikino, pasidžiaugė praėjusiais metais, kurie buvo pilni Dievo palaimos ir Marijos globos.

Kun. J. Grigonis taip pat pasidžiaugė Šiluvos draugijos nariais, kiekvieną vakarą kalbančiais Rožinio maldą bazilikoje. Jaukioje, dvasingoje aplinkoje dalydamiesi kalėdaičiais vieni kitiems linkėjome Dievo palaimos, Mergelės Marijos globos, sveikatos bei visokeriopo gėrio. Džiaugsmingai pabendravę vakaronę baigėme šv. Mišiomis, dėkodami Viešpačiui už gausias šiais metais patirtas malones, už tai, kad suteikia jėgų ligose, lydi rūpesčių pilnoje kasdienybėje.

Šiluvos draugijos koordinatorė Ada Azaravičienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021