Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Advento rekolekcijos parapijoje (2018-12-23)

Paskelbta: 2018-12-23


Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje Advento rekolekcijos prasidėjo gruodžio 22 d. vakarinėmis šv. Mišiomis.
Gruodžio 23 d., paskutinį Advento sekmadienį, tęsėsi stabtelėjimo, susikaupimo, ramybės, bendrystės išgyvenimas prieš ypatingą laiką - Kristaus gimimą.Rekolekcijas vedė VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas dr. Benas Ulevičius, einantis diakono tarnystę mūsų parapijoje.Diakonas Benas kalbėjo apie Advento metu girdimą raginimą džiaugtis Viešpaties teikiamu išganymu. Jis atkreipė dėmesį į svarbią Advento temą – mūsų pastangų nevaisingumą, jei į savo gyvenimą nesikviečiame Viešpaties pagalbos.

Leiskimės būti vedami Dievo per Šventąjį Raštą, kuris pabrėžia, jog svarbiausi Išganymo istorijos žmonės (Izaokas, Jokūbas, Samuelis, Jonas Krikštytojas) gimė kaip atsakas į nevaisingų moterų maldą. Tai mums primena, jog visa, kas geriausia mūsų gyvenime, yra Viešpaties dovana.

Diakonas kalbėjo, jog Dievo įsikūnijimo slėpinys mums rodo, kad pasaulio Išgelbėjimas yra Dievo meilės apsigyvenimas žmoguje. Dievas tampa žmogumi, kviesdamas mus tapti gyvaisiais tabernakuliais - malonės ir meilės nešėjais. Marija tartum kelrodė žvaigždė rodo mums pavyzdį: palikusi saugius namus Nazarete, ji keliauja pagelbėti stebuklingai besilaukiančiai pusseserei Elzbietai.

„Pasitikime šv. Kalėdas kaip Marija, atkreipdami dėmesį į stokojantį artimą, dalydamiesi meile, parama, geru žodžiu, palaikančiu apkabinimu", - linkėjo tikintiesiems mūsų parapijos diakonas.11 val. šv. Mišių pradžioje skautai atnešė Betliejaus taikos ugnelę, kuri jau 24- ąjį kartą atkeliauja į Lietuvą. Šios akcijos šūkis „Taikos ugnis – vienijanti įvairovę“. Ši ramybę ir taiką simbolizuojanti liepsnelė kiekvienais metais keliauja po šalies miestus ir miestelius, mokyklas, bažnyčias, įvairias institucijas, skleisdama šilumą tiek senelių namuose, tiek vaikų ir jaunimo centuose, tiek kiekvieno namuose. Akcija siekia, kad ugnis apkeliautų visą šalį ir įžiebtų tikėjimą, viltį, ramybę bei taiką žmonių širdyse. Po Mišių dalindami simbolinę taikos ugnį, skautai linkėjo gražių ir ramių švenčių, kvietė dalintis meile, tikėjimu, geru žodžiu ir šypsena. Tikintieji galėjo ugnelę užsidegti ir parsinešti į namus.Šv. Mišiose giesmėmis džiugino Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės ansamblis, kuriam sakome ačiū už neįprastą giesmių atlikimą.

Ypač nuoširdžiai dėkojame diakonui dr. Benui Ulevičiui už prasmingas rekolekcijas - jo kalėdinę dovaną mūsų dvasiai atgaivinti, tikėjimui stiprinti bei gilinti.

Visiems parapijiečiams linkime gerumo, supratimo, skaidrios ramybės, darnaus sugyvenimo šeimose, visokeriopos sėkmės ir geros sveikatos!  Telydi Jus Dievo globa ir palaima 2019 metais!

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacijaĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021