Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Padėkos šv. Mišios už 2018 metus (2018-12-30)

Paskelbta: 2018-12-30


Gruodžio 30 d., paskutinį  metų sekmadienį, Bažnyčia švenčia Šventosios Šeimos šventę. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje ji prasidėjo procesija.

Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius šv. Mišių pradžioje kalbėjo: „Šiandien ne tik švenčiame Šventosios Šeimos šeimą, bet ir šiose šv. Mišiose dėkojame Dievui už šiuos 2018-uosius metus.


Šie metai mums, Lietuvos tikintiesiems, buvo ypatingi – šventėme mūsų valstybės šimtmetį, sulaukėme Šv. Tėvo popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje. Šis vizitas ilgai išliks mūsų širdyse, susitikimas su popiežiumi dar labiau sustiprins mūsų tikėjimą bei suteiks naujų jėgų ateinantiems metams.

Dėkoju visiems ir  kviečiu melstis už anapilin išėjusius kunigus, už rėmėjus, geradarius bei visus geros valios žmones.


Homiliją klebonas skyrė Šventajai Šeimai, kalbėjo apie jos pamaldumą, Marijos ir Juozapo kantrybę bei Jėzaus paklusnumą žemiškiesiems tėvams.

Šventoji šeima - tai yra pavyzdys mūsų šeimoms ir mums reikia mokytis iš jų. Evangelija moko, kad šeimos židinį saugo ne pyktis, bet žmogiškumas: gebėjimas mylėti šeimos narius ir priimti jų meilę. Labai svarbu, kad vaikai jaustų šeimos židinio šilumą, tėvų meilę ir tarpusavio pagarbius santykius.


”Dievo Žodžio sustiprinti, Šventosios Šeimos pamokyti, melskimės ne tik už savo asmeniškas, bet ir už visas šeimas, ypač tas, kur vyrauja susiskaldymas, kur vaikai nepažįsta meilės ir švelnumo. Prašykime Dievo malonės naujai pažinti gyvenimą ir mirtį, džiaugsmą ir skausmą, draugystę ir meilę, darbą ir tarpusavio santykius. Melskimės už viso pasaulio šeimas, kad jose atsispindėtų Jėzaus, Marijos ir Juozapo meilė,“ - baigė homiliją monsinjoras.

Šv. Mišios baigėsi himnu “Tave, Dieve, garbiname“ ir klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus palaiminimu visoms šeimoms.

Po šv. Mišių parapijos klebonas sukvietė tikinčiuosius į konferencijų salę  pasiklausyti šventinio koncerto “Palydint Šv. Kalėdas“.


Koncertą  dovanojo bazilikos Sumos choras „In Vivo Dei“ kartu su "Rasos" gimnazijos instrumentine grupe, solistais Mindaugu Zimkumi ir Giedre Kelpšaite, saksafonistu Kasparu Bagdonu, akordeonistu Matu Imbrasu, birbynininku Edvardu Mykolaičiu.


 Skambėjo J.Naujalio „Tyli naktis“, M. W.Smit „Agnus Dei“ , A.Adam „Naktie tyloj“, I.Berlin „Baltos Kalėdos“, G.F. Hendelis „Džiaugsmas pasauliui nušvito“. Koncertą vainikavo palinkėjimai Naujųjų metų proga ir „Džiaugsmingų Šventų Kalėdų“ pritariant visai salei.

Koncertą vedė mons. Vytautas Grigaravičius, akomponavo bazilikos „In Vivo Dei“ choro vadovas Ramūnas Baranauskas.


Nuoširdūs ačiū Jums, mielieji, už kalėdinę dovaną parapijos bendruomenei, tegul ateinančiais 2019-aisiais metais skamba Jūsų atliekami kūriniai ir džiugina bazilikos lankytojus.


                                                     Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021