Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

2018 metų Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos kronika

Paskelbta: 2019-01-14


Sausio 9 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje vyko šv. Mortos iniciatyvinės grupės organizuotas praktinis seminaras „Prekyba žmonėmis vyksta; matyk, atpažink, reaguok padėk“.

Šis seminaras buvo skirtas Kauno arkivyskupijos bendradarbiams, mokytojams, socialiniams darbuotojams, savanoriams, Carito darbuotojams ir visiems geros valios žmonėms. 


Vasario 3 d. amžinybėn išlydėtas Kauno m. architektas, Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios atstatymo tarybos narys, doc. Antanas Algimantas Sprindys.

 Į bazilikos istoriją amžiams bus įrašytas šio architekto vardas.


Vasario 11-oji diena pašvęsta Dievo Motinai Marijai ir ligoniams. Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji atsiliepdami į Lietuvos vyskupų kreipimąsi kartu jungėsi į bendrą tikėjimo aktą.

Prieš tikėjimo išpažinimą visi garsiai vienu balsu tarė Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai maldos žodžius.


Vasario 12 d. "Marijos radijas“ sukvietė savo klausytojus, bendradarbius, savanorius, aukotojus į Padėkos šv. Mišias, kurios buvo aukojamos Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.


Vasario 15 d. 40-ties valandų Švč. Sakramento adoracija skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui


Vasario 16 d., Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo aukojamos iškilmingos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtos šv. Mišios.

Švęsti jubiliejinio Lietuvos gimtadienio į baziliką susirinko gausus būrys tikinčiųjų, organizacijų atstovų, moksleivių, Kauno miesto valdžios atstovų, svečių.


Kovo 22 d. Praktinio gerumo diena parapijoje. Praktinio gerumo diena - tai tradicinis Pagalbos namuose tarnybos, veikiančios Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje, organizuojamas renginys, kurio metu Kauno m. gyvenantis jaunimas nuo 16 m., moksleiviai ir studentai, kviečiami padėti seniems, vienišiems  ar sergantiems asmenims pasiruošti šventėms. Ši Praktinio gerumo diena yra organizuojama jau vienuoliktus metus iš eilės.


 

Kovo 26 d., atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos kvietimą melstis už persekiojamus krikščionis Sirijoje, Irake ir kitose šalyse, Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios.  Jungiantis į šią akciją bazilikos langai nusidažė  raudona spalva.

 
Gegužės 4 d. bazilikoje vyko Kauno m. mokyklų mokinių dailės pleneras "Sustabdyta pavasario akimirka Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje".


Birželio 13 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje tikintiesiems pristatyta Mažesniųjų brolių konventualų iš Šv. Antano parapijos (Italija) padovanota Šv. Antano Paduviečio relikvija.


Birželio 15 d. Parapijiečių piligrimystė į Palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos metinių iškilmę Kaišiadoryse.


Birželio 16 d. Kauno I dekanato Gyvojo rožinio draugijos diena skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos vainikavimo 300- iems jubiliejiniams metams.


Liepos 23 d. Šv. Mišiose pagerbtas išeivijos sielovadininko, psichologo, užsienio lietuvių spaudos redaktoriaus, ilgamečio Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojo, kun. dr. Kęstučio Antano Trimako atminimas.

 

Rugsėjo 20 d. Popiežiaus Pranciškaus pavyzdžio įkvėpti Kauno arkivyskupijos I dekanato institucijų vadovai, priešakyje su Kauno arkivyskupu metropolitu L. Virbalu SJ, arkivyskupu emeritu S. Tamkevičiumi SJ, vyskupu augziliaru A. Jurevičiumi, Kauno I dekanato dekanu mons. V. Grigaravičiumi Carito Sriubos valgyklos lankytojus pakvietė į šventinius popiežiaus Pranciškaus pietus.

Rugsėjo 21 d. Belaukiant Šventojo Tėvo - 24 val. Švč. Sakramento adoracija Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.


Rugsėjo 23 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji susitikime su popiežiumi Pranciškumi Kauno Santakos parke.

 

Spalio 21 d. kartu su visa Bažnyčia švęsdami Misijų sekmadienį, Lietuvos vyskupų paraginti Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji rinkosi į baziliką padėkoti Dievui už tas gausias malones, kurias patyrė lankantis popiežiui Pranciškui Lietuvoje per jo apaštališkąją kelionę Baltijos šalyse. Apie Šventojo Tėvo apsilankymą mūsų žemėje dar ilgai kalbėsimės ir ne kartą gilinsimės į jo išsakytas mintis, pasakytas kalbas ir maldas.


Lapkričio 18 d. parapijoje vyko Pasaulinės vargstančiųjų dienos paminėjimas. Šią dieną Popiežiaus Pranciškaus kvietimu su visa Bažnyčia jungėmės į bendrą maldą už skurstančius ir vargstančius tiek mūsų šalyje, tiek pasaulyje.

Gruodžio 12 d. Kristaus Prisikėlimo bazilika sužibo vitražine kompozicija „Kristaus Prisikėlimo šviesa , langai pasipuošė prof. Rimvydo Mulevičiaus sukurtais vitražais.


 
Gruodžio 24 d. į tradicinį renginį - Kūčias Sriubos valgykloje buvo pakviesti visi mažesnes pajamas gaunantys Kauno m. gyventojai. Sriubos valgyklą remia Kauno I dekanato bažnyčios bei rektoratai, Kauno m. savivaldybė, Toronto Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenė.

 

Gruodžio 25-26 d. Šv. Kalėdų iškilmė ir Tautos šventovės 14-ųjų metinių paminėjimas Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.


Gruodžio 30 d., švenčiant Šventosios Šeimos iškilmę, Padėkos šv. Mišiose dėkojome Dievui, Švč. Mergelei Marijai už 2018 metus, linkėjome šeimoms rusenančio židinio, kuris skleistų ramybę, šilumą, pagarbą vieni kitiems.


Mielieji, junkimės į bendrystę, nes bendrystėje gimsta viltis, meilė ir džiaugsmas, mokėkime kurti, mylėti savo artimą ir tikėti gerumu.

Daugiau žinių apie parapijos institucijų  veiklas, susitikimus su žmonėmis, piligrimines keliones galite  rasti mūsų "Prisikėlimo" svetainėje, įvykiuose.

                                     Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021