Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Gavėnios rekolekcijos Kauno „Saulės“ ir Jono Jablonskio gimnazijų moksleiviams (2019-04-05)

Paskelbta: 2019-04-05


Balandžio 5 d.  Kristaus Prisikėlimo bazilikoje vyko gavėnios rekolekcijos, kuriose dalyvavo Kauno „Saulės“ ir Jono Jablonskio gimnazijų moksleiviai bei mokytojai, su tikslu - pasisemti dvasinės stiprybės, augti tikėjime, skirti laiką apmąstymams, susikaupimui ir atgailai.

Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Prieš pradėdamas šv. Mišių auką, klebonas pasveikino gausiai susirinkusias gimnazijų bendruomenes, palinkėjo gražaus susikaupimo bei gilesnės savo dvasinio gyvenimo peržvalgos, pasidžiaugė jų bendryste kasdieniame moksleivių ir mokytojų gyvenime.


Klebonas paminėjo gražius pavyzdžius, kuomet tiek moksleiviai, tiek mokytojai tiesė pagalbos ranką šelpdami ir palaikydami pagalbos reikalingus kolegas, moksleivius.

Homilijos metu,monsinjoras citavo popiežiaus Pranciškaus išsakytas mintis Pasaulio jaunimui ir toliau komentavo popiežiaus laišką „Christus vivit", kuris skirtas jaunimui bei  Dievo tautai: „Popiežius ragina jaunimą nežiūrėti į gyvenimą iš namų balkono, nepraleisti jaunystės atsisėdus prieš ekraną, nežiūrėti į pasaulį turisto akimis. Jaunystė - tai pasirengimo brandžiam gyvenimui metas. Brandos procese deramas dėmesys turi būti skiriamas ir dvasiniam gyvenimui, ryšiui su Jėzumi...“


Rekolekcijų metu moksleiviai dalyvavo šv. Mišių liturgijoje, skaitė skaitinius, išsakė savo prašymus visuotinėje bendruomeninėje maldoje, dalyvavo atnašų procesijoje, jungėsi bendrose giesmėse, kurias giedojo „Saulės“ gimnazijos choras „Akordas“, vadovaujamas gimnazijos meno vadovės Jovitos Kulakauskienės.

Baigiantis rekolekcijoms, prieš suteikdamas bažnytinį palaiminimą, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius kalbėjo: „Dievas, apsigyvenęs mūsų širdyje ir gyvenime, artinasi ir tarnauja tiems, kuriuos sutinkame savo gyvenimo kelyje. Kviečiu šiame gavėnios laike apmąstyti, kaip atnaujinti savo dvasią, peržvelgti asmeninį santykį su Dievu, pasiruošti tolimesnei savo gyvenimo kelionei.

Linkiu gražaus dvasinio pasiruošimo sutinkant Kristaus Prisikėlimo šventę“.

                                                                                   Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021