Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Dievo gailestingumo sekmadienis parapijoje (2019-04-28)

Paskelbta: 2019-04-30


Balandžio 28 d., antrąjį šv. Velykų sekmadienį, su visa Bažnyčia Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji šventė Dievo gailestingumo sekmadienio iškilmę.

Dievo gailestingumo sekmadienis per Atvelykį pradėtas švęsti 2000 metais, kai tam pakvietė popiežius šv. Jonas Paulius II, atsiliepdamas į Vilniuje gyvenusiai šv. Faustinai išsakytą Jėzaus norą pirmąjį sekmadienį po šv. Velykų švęsti Dievo gailestingumo šventę.


Bazilikoje prie altoriaus stovintis ir tarp gėlių įkomponuotas Dievo Gailestingumo paveikslas kvietė melsti malonės kiekvienam, kad ir kokios sunkios būtų žmogaus nuodėmės ar klaidos.

11.00 val. šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, patarnavo diakonas B. Ulevičius.


Parapijos klebonas savo homilijoje kalbėjo apie Dievo gailestingumą: „Dievo gailestingumas apsireiškė Velykų slėpinyje, Kristaus kančios žaizdose. Ką turėtume išgyventi Evangelijoje pagal Joną, kuri visada skaitoma Gailestingumo sekmadienį? Bažnyčios dvasiniai tėvai Evangelijos epizodą su apaštalu Tomu primena tam, kad Dievo malonė ir gailestingumas apsireikštų mumyse vaisingai. Tam reikalinga malda ir Šv. Raštas taip, kaip reikalinga kasdieninė duona ir vanduo. Šv. Motina Teresė sako: „Jeigu meldžiamės, mes tikime. Jeigu tikime, mes mylime. Jeigu mylime, tada tarnaujame. Tik tokiu būdu mūsų meilė Dievui yra pašventinama ir įprasminama.“ (Homiliją skaityti >>>)


Bazilikos šventoriuje gražų ir šiltą sekmadienio rytą nusidriekė iškilminga Švč. Sakramento pagarbinimo procesija su Dievo Gailestingumo paveikslu priešakyje.

Ši gražų sekmadienį tėvelius ir vaikučius į Atvelykio šventę kvietė parapijos jaunos šeimos, o po 12.30 val. šv. Mišių tikintieji galėjo pasiklausyti koncerto „Velykų muzika“, kurį dovanojo Kauno miesto savivaldybė

                                Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021