Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pas Viešpatį iškeliavo ilgametė Kristaus Prisikėlimo parapijos darbuotoja Birutė Pulokienė (1952-2019 m.) (2019-04-30)

Paskelbta: 2019-04-30


Pranašas Izaijas kalbėjo: „Visa žmonija – kaip žolė, jos gražumas – kaip laukų gėlės, žolė nudžiūsta, gėlė nuvysta, kai tik Viešpats pasiunčia ant jųjų vėją. Tikrai! Žmonės tėra tik žolė“ (Iz 40, 6-7).

Jau senokai parapijiečiai ir Kristaus Prisikėlimo baziliką lankantys tikintieji pastebėjo, kad jų nepasitinka kukli, visada maloni, nuolanki, optimizmu trykštanti moteris, pasiruošusi patarnauti ir padėti. Tai bilietų platintoja Birutė Pulokienė. Ji buvo tarsi bazilikos veidrodis, visus pasitikdavo ir išleisdavo, kioskelis jai buvo antrieji namai.


Išdirbusi parapijoje 10 metų, Birutė nepaisė darbo valandų, visada ateidavo į darbą porą valandų anksčiau, kad galėtų patarnauti kiekvienam  ar atsitiktinai užklydusiam praeiviui. Išėjusi atostogų susirgo,  ir netikėta mirtis atėmė ją iš mūsų.

Atsisveikinti su Birute ėjo ne tik darbuotojai, pastoracinės tarybos nariai, giminės, pažįstami, bet ir parapijiečiai.


„Nė vienam nepavyksta išvengti mirties. Sunku jos nepastebėti ir ją aplenkti. Anksčiau ar vėliau kiekvienam lemta akis į akį susidurti su šia paslaptimi. Mirtis – tai skaudus išsiskyrimas. Netgi, kai žmogus sulaukia garbaus amžiaus, kai sunkiai suserga, kai gydytojai neduoda jokios vilties, vis vien mūsų žmogišku mąstymu mirtis užklumpa staiga ir netikėtai.

Kardinolas V. Sladkevičius vienoje homilijoje sakė: „Žemėj yra tik vienas kalnelis, ant kurio užkopę turime galimybę pradėti kilti jau čia žemėje, kad pasiektume dangų ir amžinąją laimę. Toji vieta – mūsų pačių širdis, toji aukštuma, tai mūsų meilė Dievui ir žmonėms, mūsų pačių dvasinis pasikeitimas. Kuo didesnė meilė, tuo arčiau dangaus esame“.


Jėzus gyvendamas žemėje davė pažadą: „Aš esu Prisikėlimas ir Gyvenimas. Kas tiki mane, - nors ir mirtų, bus gyvas“ (Jn 11, 25). Mes, tikintieji, tikime, kad visi Jėzaus pažadai išsipildo. Jėzus prisikėlė ir tai garantas visiems, kurie Jį tiki, gyventi kartu su Juo amžinai Dangaus karalystėje.


Birutė buvo tikinti moteris, nuoširdžiai pasitikėjo Dievu, turėjo jautrią, didelę širdį – aukštą kalną, nuo kurio ji neabejotinai pakilo į Dangaus karalystę“, - kalbėjo parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius per laidotuvių šv. Mišias bazilikoje.


Monsinjoras  priminė prabėgusį Birutės gyvenimą, kuriame reikėjo stiprybės, buvo daug išbandymų, bet sunkią minutę ji nepasidavė, tikėjo Dievu ir tai jai suteikė jėgų.

Tegul mūsų nuoširdi malda palydi mielą, gerbiamą, darbščią Birutę  į Viešpaties padangę, į amžinuosius Tėvo namus.

Ilsėkis ramybėje!

                                                              Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021