Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Prasmingas rekolekcijų savaitgalis Birštone (2019-05-09)

Paskelbta: 2019-05-09

 

Šių metų, gegužės 3-4 dienomis su klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus palaiminimu ir Socialinės bei karitatyvinės veiklos koordinatorės Jūratės Matikovienės iniciatyva buvo suorganizuotos rekolekcijos Birtštone. Į jas vyko pageidaujantys parapijos darbuotojai ir veikiančių organizacijų nariai. Norinčiųjų susidarė 40 žmonių.Gyvenome gražiuose, jaukiuose Kaišiadorių vyskupijos svečių namuose „DOMUS“.


Gegužės 3 dieną, 15 val. pirmąją paskaitą pravedė psichologė, daugelio straipsnių ir knygos "Motinystės kelias“ autorė, seminarų organizatorė ir pranešėja Sigita Valevičienė. Paskaitos tema „Mamos ir dukros santykiai“. Šiame kompiuterizuotame, išmaniųjų telefonų suklestėjimo pasaulyje, kai susvetimėjimas jaučiasi net šeimoje, ši tema nepaprastai aktuali.

Nors jaunų mamų buvo nedaug, psichologės gebėjimas vaizdžiai perteikti medžiagą, įtraukiant pavyzdžius iš gyvenimo, sudomino ir tas mamas, kurios jau yra močiutės statuse. Nejučiomis prabėgo trys valandos.

Po paskaitos visi išskubėjome į bažnyčią. Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas dek. mons. Jonas Dalinevičius.


Dvasiškai pasistiprinus, restorane „Skonių svetainė“ laukė karališka vakarienė, galima sakyti šventiški pietūs. Po jų – laisvas laikas. Kas nuskubėjo prie Nemuno, kas grožėjosi miestelio gatvėse pražydusiais pavasario žiedais, pagražėjusiais po renovacijos namais, gražiai sutvarkyta aplinka.

Kitą rytą po gardžių pusryčių susirinkome salėje, kur mūsų jau laukė Vilkaviškio vyskupijos,  Skardupių Švč. M. Marijos Krikščionių pagalbos  parapijos klebonas, moral. teol. dr. Algirdas Petras Kanapka. 

Jo tema – atlaidai. Įžangoje jis kalbėjo, kad atlaidais pradėta vadinti šventųjų globėjų šventes, tačiau, kas tai iš tikrųjų yra nevisiškai aišku. Dažniausiai šventė, kurios metu galima pelnyti atlaidą, nepasiekia tikslo. Kalbėdamas apie sąlygas gauti dalinį ar visuotinį atlaidą, kunigas rėmėsi dokumentu „Enchiridion indulgentiarum“ (Atlaidų vadovas), kuris atsirado 1968 m. birželio mėn., o 1999 m. liepos mėn. jau yra pasirodęs ketvirtasis leidinys, tačiau į lietuvių kalbą dar vis nėra išverstas.


Daug įdomaus ir naudingo išgirdome. Kai kas buvo žinoma, o kai kas – nauja. Rekomenduočiau pakviesti kunigą pravesti šia tema rekolekcijas parapijoje.

Po trijų valandų bendrystės, į salę buvo pristatytos picos su Coca Cola. Linksmai besišnekučiuodami, džiaugdamiesi bendryste, kupini gražių įspūdžių, sočiai pavalgę, neskubėdami skirstėmės. Ne visi skubėjo į stotį, kai kurie dar naudojosi proga pasigrožėti žydinčiu pavasariu, pasiklausyti paukščių garsų, nes mieste ne visi gali tuo pasidžiaugti.

Nuoširdžiai dėkojame organizatoriams už padovanotą prasmingą savaitgalį.


                                                  B.Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021