Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

"Rūtelės" darželio - mokyklos Pirmosios šv. Komunijos šventė (2019-05-20)

Paskelbta: 2019-05-20


2019 metų gegužės 19 diena. Ankstyvas, saulėtas sekmadienio rytas. Kaip ir kiekvieną sekmadienį skubame į bažnyčią. Tik šį kartą šis rytas ypatingas - pilnas jaudulio ir džiaugsmo. Šiandien „Rūtelės“ darželio - mokyklos vaikai priims Šv. Sakramentą – Pirmąją šv. Komuniją.

Jau nuo 8 val. ryto prie Kristaus Prisikėlimo bažnyčios būriuojasi pasipuošę ir klegantys vaikai, jų tėveliai, broliai, seserys, seneliai, krikšto tėveliai. Vaikai rengiasi baltas it sniegas albas, tėveliai gyvų gėlių vainikais puošia krikšto žvakes ir ilgaplaukių mergaičių galvas.

Ši saulėta ir šilta diena atspindi visų nuotaikas. Atrodo net ore tvyro saulės spinduliais žėrintis ir gėlėmis dvelkiantis šventės kvapas. Viskas taip simboliška. Pavasaris – atgimimo ir gyvybės metas, kaip ir Pirmoji šv. Komunija – naujas ir be galo svarbus mūsų vaikų gyvenimo etapas. Ir jam jau pasiruošę prie bažnyčios į eilę sustoję vaikai, o šalia – tėveliai.

Grupelę vaikų pasitinka ir pasveikina Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, kuris kartu su tėveliais vaikus palydi į bažnyčią. Čia mes vaikus laiminame ir linkime visko ko geriausio, melsdami ir prašydami, kad Dievas laimintų ir globotų juos nuo visokio blogio. Skambant nuostabiems gitaros garsams prasideda šv. Mišios. Prieš akis prabėga begalė prisiminimų, kurie mus pačius nukelia į vaikystę, į tą dieną, kai patys priėmėme Pirmąją Komuniją.


Klebono V. Grigaravičius prasmingas ir nuoširdus pamokslas sugrąžina atgal ir verčia susimąstyti apie tai, kad prie visų jau turėtų tėviškų pareigų turėsime dar vieną labai svarbią pareigą – padėti savo vaikams toliau žengti tikėjimo keliu ir kartu su jais atrasti vis naujas Dieviškas tiesas bei perprasti jo teikiamas dovanas. Pamokslo metu klebonas taip pat paragina nepamiršti palaiminti vaikų ne tik kol jie dar maži, bet ir suaugusių bei nuolat su jais ir už juos melstis.

Mišių metu vaikai iškilmingai prie altoriaus neša aukas – pintinę vaisių, tėvelių auką bažnyčiai bei vyną ir duoną, kuriuos palydi nuoširdžiais žodžiais. Vaikų rankutėse sužimba Krikšto žvakės – it sieloje tikėjimas Dievu. Su šia šviesele po vieną link altoriaus žengia ir klaupiasi vaikai – priimti Kristų ir susijungti su Dievu.


Tėveliai įsitempę, kiekvienas nenuleidžia akių nuo savo atžalos. Spragsi fotoaparatų blykstės, nes tokio ypatingo momento nevalia neįamžinti.

Šventės pabaigoje kiekvienas iš klebono dekano mons. V.Grigaravičiaus rankų gauna Pirmosios Šv. Komunijos liudijimą. Bendra nuotrauka ir dar daugiau fotoaparatų blyksčių su šeimos nariais, draugais.


Po šventės vaikai bažnyčios kiemelyje vaišinosi šventinėmis vaišėmis ir džiugiai dalinosi įspūdžiais.

Dėkojame klebonui dekanui mons. V. Grigaravičiui bei mokytojai Vilmai Tamošauskytei už rūpestį ir kantrybę ruošiant mūsų vaikus Pirmąjai šv. Komunijai, gražų ir pamokantį žodį, šiltą priėmimą bei paprastą ir betarpišką bendravimą, o Gintarei ir Alfonsui už nuostabius muzikos garsus ir išmokytas giesmes.

                                                                                   Reda Dručiūnienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021