Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo Jurevičiaus kanoninė vizitacija parapijoje (2019-05-21)

Paskelbta: 2019-05-21


Gegužės 20 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje vyko Kauno arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo Jurevičiaus kanoninė vizitacija.


Pagal Kauno arkivyskupijos II Sinodo nutarimus kanoninė vyskupo vizitacija parapijoje vyksta kas penkerius metus.


Vyskupo A. Jurevičiaus vizitacija, lydint parapijos klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui, prasidėjo apsilankymu Kauno „Saulės“ gimnazijoje. Svečius pasitiko gimnazijos direktorė Sonata Drazdauskienė, mokytojai, mokiniai ir pakvietė apžiūrėti kabinetus. Nors ir trumpam pabuvojus informatyviai, išradingai, jaukiai įrengtame tikybos kabinete galima suvokti, kaip prasmingai čia vyksta tikybos pamokos. Nustebino matematikos kabineto įranga, kuriame svečiai buvo supažindinti su 3D programa.


Kaip ir kuo gyvena „Saulės“ gimnazijos kolektyvas, svečiams pasakojo direktorė Sonata Drazdauskienė. Džiugu girdėti, kad kolektyve vyrauja geros nuotaikos, gimnazistai skatinami savanorystei ir aktyviai dalyvauja Gerumo dienose vykstančiose parapijoje.

Vyskupas A.Jurevičius pokalbyje su mokytojais trumpai papasakojo apie kanoninės vizitacijos tikslus parapijose, gimnazistams linkėjo sėkmingai išlaikyti egzaminus, mylėti savo kalbą ir priminė Popiežiaus Pranciškaus žodžius: „Nepamirškite savo šaknų!“

„Mes gyvename be skambučio! “ – išgirdome iš direktorės Danguolės Miškinienės lūpų apsilankę Kauno J. Jablonskio gimnazijoje. Įdomu! Moksleiviai G. Pūžaitė ir K. Garšvas pabuvo gidais, pasakodami apie gimnazijos gyvenimą. Tikybos kabinete įvyko su susitikimas gimnazistais mokytojais.


Vyskupas kalbėjo ne tik apie vizitacijos tikslus, bet ir apie Kauno arkivyskupijos Jaunimo centrą, kaip jaunimas ruošiasi Lietuvos jaunimo dienoms. Pasidalijo prisiminimais apie studijų metus ir kokiomis vertybėmis buvome maitinami sovietmečiu. „Nepaklyskime globalinėje kultūroje, saugokime savo kalbą, ugdykime Dvasią ir santykį su Dievu,- linkėjo vyskupas, - žmogus tol žmogus, kol rūpinasi kitais.“

Antri metai, kai susijungus dviem mokyklom gyvuoja Kauno progimnazija, bet jos direktorė Jurgita Bugenienė susitikime su svečiais nesiskundė sunkumais ar problemomis. „Džiaugiuosi kolektyvu, džiaugiuosi mūsų vaikais, - akcentavo direktorė, pasakodama apie progimnaziją, - bendromis jėgomis siekiame bendrystės ir tobulėjimo“.


Nuoširdžiame pokalbyje buvo aptartos jaunimo auklėjimo problemos, kaip nepasiklysti ugdant jaunąją kartą šiuolaikiniame laikmetyje. Tik atvėrus progimnazijos duris pasitinka A. de Sent Egziuperi žodžiai: „ Matyti galima tik širdimi, tai kas svarbiausia nematoma akims“. Tegul tampa šie žodžiai credo čia besimokantiems vaikams.

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro siekis – brandi ir harmoninga asmenybė , gebanti sėkmingai gyventi ir dirbti nuolat kintančioje visuomenėje. Kaip mokomi čia gyvenantys vaikai, kaip ugdomi, pasakojo centro direktorė Laimutė Gervinskienė ir mokytojai. Svečiams buvo aprodyti kabinetai, miegamieji, valgykla. Visur daug vizualinės informacijos, įvairiausių darbų, kuriuos sukūrė patys centro vaikai. Čia jaučiama ramybė, gerumas ,šiluma, čia daug šypsenų ir džiaugsmo, čia atsiliepiama širdimi, kurie tyloje gyvena.


Visų mokymo įstaigų vadovai dėkojo Kauno arkivyskupijos apaštaliniam administratoriui vyskupui Algirdui Jurevičiui už apsilankymą, o parapijos klebonui monsinjoriui V. Grigaravičiui už nuolatinę bendrystę, nuoširdžią pagalbą. „Mums labai svarbūs dvasininko patarimai ugdant Lietuvos jaunąją kartą“, - pabrėžė pedagogai.

Vyskupas A. Jurevičius ir klebonas mons V.Grigaravičius apsilankė ir Žaliakalnio seniūnijoje. Seniūnas Bronius Girdauskas pasakojo ne tik apie seniūnijos veiklą, projektus, bet ir apie laikmečio skaudulius - dalies gyventojų nuopuolį – priklausomybę alkoholiu, narkotikams, sunkiai gyvenančių žmonių bėdas.


Sugrįžus į parapijos namus vizitacija tęsėsi, vyko parapijos dokumentų patikrinimas.


Pavakare į bazilikos konferencijų salę susitikti su vyskupu rinkosi Pastoracinės tarybos atstovai, darbuotojai, visų parapijos institucijų atstovai. (Vaikų rengimo Pirmai šv. Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui, sužadėtinių rengimo Sutvirtinimo ir Santuokos sakramentui, tikybos mokytojų ir katechetų metodinio centro, Žaliakalnio vaikų dienos centro , Carito, sriubos valgyklos, Pagalbos namuose tarnybos, Šv. Juozapo teisės klinikos, jaunimo, jaunų šeimų, parapijos šeimų bendruomenės ir pagyvenusių žmonių sambūrio, ministrantų, Šv. Damijano maldos, Alfa kurso suaugusiesiems, Šventojo Rašto (Biblijos) studijų, Kolumbo riterių, Švenčiausiojo Sakramento adoruotojų, Gyvojo rožinio maldos, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos, Alfa maldos, laikraščio „Prisikėlimas“.


Sveikino žodį taręs klebonas mons. V. Grigaravičius, pakvietė pasikalbėti grupėse su svečiais, atvykusiais iš Kauno arkivyskupijos. Kiekvienos grupės koordinatorius trumpai informavo apie instituciją, akcentuodamas pagrindines veiklos kryptis ir siekius.


Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vysk. J. Jurevičius padėkojo parapijos klebonui, diakonui, kunigams ir visiems už šiltą priėmimą, aktyvų dalyvavimą bendruomenės gyvenime, pasidžiaugdamas brandžia Gyvąją Bažnyčia parapijoje.


Pasibaigus pasisakymams vyko agapė ir tolimesnis nuoširdus bendravimas.

Ir bendra nuotrauka archyvui. Dėkojame fotografui R.Šakniui lydėjusiam vyskupą  ir įamžinusiam vizitacijos akimirkas.                                                              Spaudos atstovės R. Lipšienės   ir Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021