Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Mišios Paskutiniojo skambučio proga "Saulės" gimnazijos abiturientams (2019-05-23)

Paskelbta: 2019-05-24


Gegužės 23 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios, kurios buvo skirtos Kauno „Saulės“ gimnazijos abiturientams Paskutiniojo skambučio proga. Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

Prie bazilikos durų mokytojus ir abiturientus pasitiko jaunesnieji gimnazijos mokiniai – devintokai. Mokiniai įteikė kiekvienam gimnazijos abiturientui mažą žvakutę, kurią kvietė uždegti savo intencija prie altoriaus, kad kiekvienas mokinys, galėtų išsakyti Dievui savo padėką, patikėti svarbiausius gyvenimo tikslus, puoselėjamas viltis dėl būsimų egzaminų ir jų gyvenimo kelio pasirinkimo. Mokytojai, uždegantys žvakeles, buvo kviečiami melstis už savo mokinius.


Šv. Mišių metu giedojo „Saulės“ gimnazijos mokinių choras „Akordas“, vadovaujamas gimnazijos meno vadovės Jovitos Kulakauskienės. Jungdamiesi į šv. Mišių liturgija abiturientai skaitė skaitinius, savo prašymus Dievui išsakė visuotinėje bendruomeninėje maldoje.


Homilijoje parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius kalbėjo: „Šv. Mišios jūsų  Paskutiniojo skambučio proga jau tapo gražia tradicija. Su kokiomis viltimis atėjote čia ir kokia intencija, tikiuosi, jūs išsakėte uždegdami žvakutę. Vieni mūsų džiaugiasi matydami tiek daug šviesių veidų, kiti dėkoja Dievui už sėkmingai įveiktus gyvenimo slenksčius, per kuriuos teko pereiti, kol atėjo iki šios dienos.


Šiandien abiturientų veiduose džiaugsmas ir šypsenos, o rytojus dar vis pilnas nerimo. Nors egzaminų sesija jau prasidėjusi, jau dalį egzaminų laikėte, tačiau egzaminų jaudulys dar nepalieka, neaiškūs jų rezultatai jaudins dar visą mėnesį. Evangelijos ištraukoje girdėjome Jėzaus žodžius apie meilę, džiaugsmą, apie gyvenimo pilnatvę. Tai drauge ir paskata mums susimąstyti, kas iš tiesų yra gera, kas gali nuraminti mūsų širdį.

Mieli abiturientai, jaunystė yra gyvenimo, pasaulio, kitų ir savęs nuolatinio atradimo metas, atvirumo ateičiai metas ir metas, kai labai trokštama laimės, draugystės, dalijimosi ir tiesos, metas, kai jaudina aukšti idealai ir kuriami dideli planai. „ - kalbėjo klebonas.(homiliją skaityti >>>)

„Saulės“ gimnazijos mokinių tėveliai, atsidėkodami parapijos klebonui, Bažnyčiai už abiturientų dvasingumo ugdymą, jų nuolatinį palaikymą maldoje, dvasines rekolekcijas, bendradarbiavimą socialinėje veikloje, dovanojo gėles, kurias atnašų procesijoje aukojo gimnazijos moksleiviai.

Šv. Mišių pabaigoje klebonas palaimino gimnazijų abiturientus, mokytojus, vadovus, primindamas, kad Dievas yra visų mūsų gyvenimo tikslas ir palinkėjo, kad atverdami naująjį savo gyvenimo langą gimnazistai visada pasitikėtų Šventosios Dvasios galia, jos teikiamomis dovanomis, kurios įgalins jaunimą brandinti savo tikėjimą.

Vėliau, „Saulės“ gimnazijos abiturientams, klasėse buvo vedama paskutinė pamoka, kurią vedė klasių auklėtojos.

Pasibaigus pamokai gimnazijos aktų salėje vyko „Paskutiniojo skambučio“ iškilmė. Šventėje dalyvavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, moksleivių tėveliai, mokytojai, svečiai. Išsakyti sveikinimai, padovanoti simboliniai skambučiai, naujam moksleivių tarybos prezidentui perduotos regalijos, mokytojams gražiausios gėlės – visa tai, tai gražus abiturientų palydėjimas prie egzaminų slenksčio.

                                                            „Saulės“ gimnazijos informacija.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021