Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Veikliųjų žmonių bendrijos vyrai Tautos šventovėje (2008-11-09)

Paskelbta: 2008-11-11

 

Lapkričio  9 d. po 18 val. šv. Mišių būrelis vyrų (apie 20 žmonių) išsirikiavo priešais altorių. Tai Veikliųjų žmonių bendrijos nariai. Susitikimą, su gausiai pasilikusiais tikinčiaisiais, vyrai pradėjo giesme „Ateik, laikas atverti širdį“. Neįprasta buvo matyti įvairaus amžius vyrus džiūgaujančius kaip vaikus (viduryje bažnyčios kokių 3 metukų vaikutis, džiūgavo kartu su jais). Pirmoji mintis, kuri šovė į galvą, buvo Kristaus žodžiai: „Iš tiesų sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, - neįeis į ją“ (Mk 10,15).

Grupės vadovas trumpai papasakojo, kokia tai Bendrija. Ją sudaro skirtingų krikščioniškų konfesijų žmonės, kurios vienija Kristus. Bendrijos įkūrėju laikomas JAV fermeris Demosas Šakirjanas.1952 m. jis patyrė regėjimą, kuris šiuo metu pildosi. Jis pamatė daugybę vyrų iš visų kontinentų ir tautų, skirtingų kultūrų, kurie būdami dvasiškai mirę, atgyja po Dievo prisilietimo. Šie vyrai pripildyti Šventosios Dvasios jėgos, išlaisvinti ir išvaduoti stovi švytinčiais veidais ir iškėlę rankas garbina Viešpatį.

D. Šakirjanas sukvietė būrį vyrų, kurie liudytų Kristų, papasakotų kaip Jį atrado. Ir kokių nuostabių istorijų jis išgirdo. Taip jis sukūrė Bendriją, kuri šiandien išplito daugiau nei 160 valstybių. Lietuvoje pirmasis skyrius pradėjo veiklą 1993 m. Kaune.

Vėl skamba giesmė “Jis vynmedis, o mes Jo šakelės. Jo vėliava virš mūsų yra meilė“. Po to prasidėjo liudijimai. Susijaudinę, vienas paskui kitą vyrai pasakojo savo gyvenimo istoriją. Beveik visi buvo ant bedugnės krašto – vieni alkoholikai, kiti narkomanai, sėdėjo kalėjime arba norėjo nusižudyti. Tik vieno Zenono istorija ne panaši į kitų. Jis patyrė sunkią gyvenimo akimirką – pajuto tuštumą, pasidarė sunku melstis, grimzdo į neviltį.

Visi šie vyrai garsiai šaukėsi Dievo: „Viešpatie, išgelbėk mane!” ir Dievas išgirdo. Dabar jie laimingi atradę šią Bendriją. Kiekvienas kalbėjo nuoširdžiai, atvirai pasakojo apie patirtus gyvenimo paklydimus ir džiaugsmą, atradus Kristų.
Vedantysis apgailestavo, kad po šv. Mišių didelė dalis vyrų pakilo ir išėjo, liko beveik vienos moterys. Vyrams svarbiau būtų išgirsti, gal ir jie turi problemų?

Po liudijimų dar nuskambėjo keletas Viešpatį šlovinančių giesmių. Po to vedantysis pakvietė kartu sukalbėti atgailos maldą. Kadangi ši malda gali daugeliui padėti visa širdimi atsigręžti į Jėzų, tai atspausdiname visą tekstą: 

Mano apsisprendimas priimti Jėzų Kristų kaip savo išgelbėtoją. 
           – Viešpatie, Jėzau Kristau aš ateinu pas Tave, būdamas toks koks esu. Pripažįstu, kad esu nusidėjėlis ir stokoju Tavo šlovės ir garbės. Aš tikiu Viešpatie, kad prieš du tūkstančius metų Tu mirei ant Golgotos kryžiaus, praliedamas Savo brangų šventą kraują asmeniškai už mane, dėl mano padarytų kalčių ir nuodėmių. Tikiu, kad trečią dieną prisikėlei iš numirusių ir esi gyvas šiandien, ir savąja Dvasia esi šalia manęs. Atleisk man, už visas mano padarytas nuodėmes ir kaltes. Savo šventu krauju nuplauk mane nuo viso, kas mane buvo suteršę ir surišę. Savąja Dvasia įeik į mano širdį ir į mano gyvenimą. Padaryk mane Dievo vaiku ir dovanok man amžinąjį gyvenimą.
Savo krauju nuplauk mane ir padaryk mane laisvą, švarų. Išteisink mane. Aš priimu Tave dabar. Ir savo širdimi tikėdamas, lūpomis išpažįstu Tave savo sielos gelbėtoju ir gyvenimo Viešpačiu. Amen.

Pabaigoje vyrai pakvietė visus turinčius problemų su sveikata kartu pasimelsti. Prie jų atskubėjo vien moterys ir merginos. Ačiū Tau, Viešpatie, už šiuos ir visus vyrus, kurių širdyse įžiebei meilę ir prikėlei gyvenimui. Ačiū Tau, už išgelbėtas šeimas, kurios džiaugiasi kartu su naujam gyvenimui prisikėlusiu vyru, tėčiu, seneliu... 

                                                            Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021