Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Tradicinis bangiečių susitikimas Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2019-06-17)

Paskelbta: 2019-06-17


Birželio 15 d. į šv. Mišias Kristaus Prisikėlimo bazilikoje rinkosi buvę Kauno radijo gamyklos ir „Bangos“ susivienijimo darbuotojai.

"Bangos senjorai“ klubo prezidentas, buvęs „Bangos“ generalinis direktorius Leonas Jankauskas ir klubo ištikimieji nenuilstantys senjorai Mykolas Mačenskas, Vigintas Tamošauskas sukvietė bangiečius ir vėl pabūti kartu. Tai jau šeštasis klubo narių susitikimas, kuris peraugo į tradiciją susirinkti šioje šventovėje bent kartą per metus.

Nors senjorų  plaukus dengia vis didesnė šarma, veiduose matėsi šypsena ir noras bendrauti.


Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius. Klebonas pasveikino susirinkusius, padėkojo už jų norą sugrįžti į savo buvusią darbovietę ir pasimelsti už mirusius savo kolegas, taip pat padėkoti Viešpačiui už prasmingą gyvenimą, sveikatą ir gautas malones iš Dievo.

Monsinjoras homilijoje priminė  birželio 14 d. minimą Gedulo ir vilties dieną, o „štai šiandien, birželio 15-ąją, minime Okupacijos ir genocido dieną. Būtent šią dieną 1941 metais Sovietų Sąjungos kariuomenė okupavo Lietuvą. Šios dienos į Tėvynės ir į kiekvieno  lietuvio širdį įsirėžė skaudžiu, neužgyjančiu randu, kuris, kaskart atsinaujinęs, verčia naujai įvertinti ir išgyventi tų dienų kraupius įvykius. Įvertinti ir pamąstyti, ką aš darau, kad tie laikai nepasikartotų? Kaip aš gyvenu, kokias vertybes branginu, kas man yra tėvynė Lietuva?


Taip atleidome, nekeršijame, bet pamiršti to negalima. Negalima pamiršti, kai Prisikėlimo bažnyčios statybos darbus nutraukė sovietų okupacija, kai nebaigtoje įrengti bažnyčioje įkurdino radijo imtuvų gamyklą , o virš bokšto, nugriovus kryžių, sumontavo radijo anteną ir ant varpinės atsirado užrašas:"Šlovė TSKP" " .

Klebonas prisiminė popiežiaus Pranciškaus kalbą, pasakytą pereitais metais Vilniuje vizito metu prie paminklo okupacijų aukoms atminti. Tai jautrūs prasmingi žodžiai, kurie žadina pasididžiavimą savo tauta, jos didvyriais. Jei pamenate kalbą Šventasis Tėvas pradėjo Kristaus žodžiais nuo kryžiaus: „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?“ (Mt 27, 47.) Viešpatie, te Lietuva būna vilties švyturiu. Kad būtų veiklios atminties žemė, atnaujinanti įsipareigojimą kovai prieš bet kokią neteisybę. Skatinanti kūrybinius siekius apginti visų žmonių, ypač bejėgių ir pažeidžiamų, teises. Ir kad būtų sutaikinimo ir skirtingumų harmonijos mokytoja. Viešpatie neleisk, kad mes būtume kurti šauksmui tų, kurie šiandien nepaliauja šauktis dangaus.“

"Mielieji, manau šioje kalboje viskas pasakyta. Mes privalome nuolat ir nuolat kalbėti apie šį lietuvių patirtą siaubą, kuriam nėra jokių pateisinimų ir nebus jokio išpirkimo. Mes privalome tai perduoti iš kartos į kartą, kad patirti, išgyventi baisūs laikai skatintų būti budriais, nepasiduoti jokioms provokacijos, kurios įstumtų Lietuvą ir panašią vergiją," -  baigė homiliją mons. V. Grigaravičius.


Po šv. Mišių konferencijų  salėje vyko pasisakymai, dalytasi prisiminimais, pasidžiaugta gražia bendryste, metų sukaupta išmintimi ir Viešpaties dovanotų metų vaisiais.

                                           Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021