Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Padėkos šv. Mišios už kun. Povilo Narijausko tarnystę (2019-06-17)

Paskelbta: 2019-06-17

Birželio 15 d. į Padėkos šv. Mišias Kristaus Prisikėlimo bazilikoje rinkosi Marijos radijo darbuotojai, kun. Povilo Narijausko tėvai, kolegos, pažįstami.

Šv. Mišioms vadovavo kadenciją baigęs Marijos radijo programų direktorius kun. Povilas Narijauskas, koncelebravo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius ir parapijoje atliekantys tarnystę kunigai.
Kun. Povilas padėkojo savo kolegoms, broliams kunigams už trijų metų bendrystę šioje parapijoje ir Marijos radijuje.


Homilijoje kun. Povilas kvietė atkreipti dėmesį į dėkingumą. Dalintis džiaugsmu reikia ne tik už gerus dalykus, bet ir reikia mokėti dėkoti, tai visų pirma pripažinti, kas aš nesu sau pakankamas, šiuo metu už mane yra daugiau... Dėkoti - tai nusižeminti, mes į nieką neturime teisės. Žmogus, kuris išmoksta dėkoti, patiria Jėzaus prašymą gyventi.

Padėkojome kunigui Povilui už bendrystę bei  tarnystę „Marijos radijuje“ ir palinkėjome Dievo palaimos tolimesnėje jo kelionėje - atliekant tarnystę Dievo Gailestingumo šventovėje Vilniuje. 
                                                           Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021