Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šiluvos Dievo Motinos medaliai – Nerijui Strikuliui ir Aušrelei Krunglevičiūtei (2019-06-25)

Paskelbta: 2019-06-25

Birželio 24 d., švenčiant Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę, Kauno katedroje bazilikoje susirinkę tikintieji, parapijų bendruomenių nariai dėkojo Dievui už arkivyskupijos bendruomenę, Kauną ir visą Lietuvą.

Iškilmingai Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas A. Jurevičius, koncelebravo arkivyskupijoje tarnaujantys dvasininkai (apie iškilmę skaitykite <<<).


Pagal tradiciją šią dieną už uolią tarnystę parapijų ir rektoratų bendruomenės nariai yra apdovanojami Kauno  arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu.

Ypač džiugu, kad Kauno arkivyskupijos garbės ženklai įteikti ir mūsų bendruomenės nariams: parapijos pastoracinės tarybos nariui, Šv. Juozapo teisės klinikos įsteigėjui Nerijui Strikuliui ir parapijos Tikybos mokytojų metodinio centro koordinatorei Aušrelei Krunglevičiūtei.


Dėkojame Nerijui už nuoširdžią pagalbą rūpinantis bendruomenės poreikiais, už galimybę gauti kokybišką pirminę teisinę pagalbą patiems pažeidžiamiausiems bendruomenės nariams ir Aušrelei – P. Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro bei „Saulės“ gimnazijos vyr. tikybos mokytojai metodininkei, parapijos Tikybos mokytojų metodinio centro koordinatorei už nuoširdų darbą bei ženklų indėlį vedant jaunimą tikėjimo pažinimo keliu.

Nuoširdžiai Jus sveikiname su garbingu apdovanojimu ir linkime Viešpaties palaimos, Dangiškosios Motinos globos, stiprios sveikatos, toliau uoliai darbuojantis Dievo garbei ir žmonių labui.

                                  Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021