Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių sambūris baigė dvyliktuosius metus... (2019-06-19)

Paskelbta: 2019-06-25


 Regis, visai neseniai susirinkome praėjusių metų rugsėjo pirmąjį trečiadienį ir nepajutome, kaip greitai prabėgo laikas ir atėjo vasara. Po daugelio susitikimų ir išvykų birželio 19-ąją susirinkome iškilmingon popietėn.

Ji prasidėjo mūsų šventovės koplyčioje šv. Mišiomis, kuriose buvo meldžiamasi už senjorus išėjusius Amžinybėn, o gyviesiems prašant sveikatos ir Dievo malonių.

Klebonas mons. Vytautas Grigaravičius aukojo šv. Mišias, o homilijoje pasidžiaugė „Sambūrio“ gyvavimu dvylika metų, gimusia bendryste, dalyvavimu bendruomenės gyvenime, linkėdamas ir ateityje gyventi bendrystėje, pagal jėgas atlikti gerų darbų. O svarbiausia, kaip sakė klebonas: “Nebūkime šykštūs gerumui, jo reikia kiekvienam, o norėdami patirti gerumą - reikia juo dalintis“.


Pakili ir šventiška nuotaika vyravo ir konferencijų salėje. Gražių dainų pynę senjorams padovanojo moterų ansamblis, vadovaujamas Rimanto Vaičekonio.

Agapėje dalyvavęs klebonas mons. Vytautas Grigaravičius palaimino mūsų kuklių vaišių stalą. Popietėje mintimis pasidalino Aldona Daunienė, Vida Gailiūnienė, Ona Pakamorienė, Vitalija Valionienė, kurias pasveikinome su gimimo diena.

Ilgai nenutilo dainos kartu su ansambliečiais, senjorai dalinosi mintimis, linkėdami vienas kitam prasmingai praleisti vasarą ir vėl laukti susitikimų rugsėjyje.

                                  Koord. Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021