Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

XIII Tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš Arti" Tautos šventovėje (2008-11-09)

Paskelbta: 2008-11-12

 

Lapkričio 9 d. 14 val. Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje įvyko dar vienas dvasią stiprinantis renginys – XIII tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš Arti“. Buvo atlikta Antano Kučinsko „Giesmės apie smertį“ giedotojų grupei ir dūdorių ansambliui.

Tai liaudiškoji oratorija - misterija, skirta žmogiškosios būties kelionės apmąstymui. Jos premjera įvyko praėjusiais metais Tytuvėnų vasaros festivalyje.

Chorinė kūrinio partitūra sukurta panaudojant senųjų lietuviškų religinių tekstų fragmentus bei muzikines senovinių maldų – kantičkų intonacijas, ritmiką, melodiką. „Giesmė apie būtį”, „Giesmė apie laikinumą” ir kitos – tai kreipimasis į Dievą, kuriam paklūsta žemiškoji būtis. Ir visa oratorijos - misterijos prasmė telpa „Šlovinančios giesmės” žodžiuose: „Garbė ant aukštybės Dievui Tėvui didžios malonės ir Jėzui Kristui jo sūnui, kuris mus visados sergi”...

                                                                                        Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021