Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno I dekanato Gyvojo rožinio maldininkai - Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos gyvojo rožinio draugijos XV kongreso Ramygaloje svečiai (2019-07-29)

Paskelbta: 2019-07-30


Kauno Kristaus Prisikėlimo Gyvojo rožinio draugija dar tik žengia į trečiuosius savo gyvavimo metus. Energingos ir entuziastingos vadovės Kristinos Jasilionienės rūpesčiu ji semiasi patirties iš kitų draugijų, o ypač iš bendrystės su Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos gyvojo rožinio draugija, švenčiančia 40-ąsias savo veiklos metines.

Šįmet jos vadovė Nijolė Gylienė mūsų draugijos narius maloniai pakvietė į Ramygaloje vykstantį XV Gyvojo rožinio draugijos kongresą „Marija – vilties Mokytoja“.

Kristina Jasilionienė sutelkė ne tik Kristaus Prisikėlimo, bet ir kitų Kauno parapijų 30 maldininkų būrį vykti į šią gražią šventę. Taigi liepos 27 d. Kauno I dekanato dekano mons. Vytauto Grigaravičiaus palaiminimu išvykome į Ramygalą, kuri pasitiko svetingu dėmesiu, šventiška džiugia nuotaika ir puikiu organizuotumu.


Kongresas vyko įspūdingoje Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, sutalpinusioje per 900 dalyvių. Kongreso programoje buvo Švč. Sakramento adoracija, kanauninko kun. Andriejaus Sabaliausko katechezė apie mūsų vilties Mokytojos, Švč. Mergelės Marijos savybes, rožinio malda, apmąstant Šviesos slėpinius per procesiją šventoriuje, ir pagrindinis akcentas – Eucharistijos šventimas, vadovaujant Panevėžio vyskupui Linui Vodopjanovui OFM.


Kongreso eigą transliavo Marijos radijas, todėl į jį tikrų tikriausiai įsijungė ir dvasinio peno sėmėsi tūkstantinė rožinio “mėlynoji armija” iš visos Lietuvos.

Po iškilmingo šv. Mišių palaiminimo, sveikinimų, apdovanojimų ir gražių linkėjimų šventoriuje buvo pasodintas atminimo medelis ir visi buvo pakviesti į agapę. Ten jau laukė muzikantai ir parengti stalai vaišinimuisi.

Buvo gera kartu džiaugtis su gyvąją Ramygalos parapijos Bažnyčia, jos energingu klebonu, Panevėžio vyskupijos ganytojais, dėkoti Viešpačiui už visas malones. Tokie susitikimai sustiprina dvasią, paskatina irtis į tikėjimo gilumą, melstis dar karščiau ir nešti Gerąją Naujieną, kad kuo daugiau žmonių įsijungtų į išganingą Gyvojo rožinio šeimos maldą, per ją surastų gyvą ryšį su Dievu, išmoktų Jam dėkoti ir Švč. Mergelės Marijos užtarimu išmelstų pasauliui taiką, ramybę.


Dėkojame Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos vadovei Nijolei Gylienei už pakvietimą, šauniai Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapijos bendruomenei už svetingumą, o mūsų parapijos vadovei Kristinai – už organizuotą kelionę į kongresą. (Išsamiau skaityti >>>).

Nuotraukos paimtos iš Gyvojo Rožinio draugijos kongreso.

                  Dalė Starkutė, Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos Gyvojo rožinio draugijos narė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021