Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji Žolinės atlaiduose Pažaislyje (2019-08-16)

Paskelbta: 2019-08-16

Rugpjūčio 15 d., švenčiant Švč. Mergelės Marijos Ėmimo dangų iškilmę (Žolinę), į visas Lietuvos bažnyčias rinkosi tikintieji nešini žolynais.

Vieni skubėjo į Didžiuosius atlaidus Pivašiūnuose, kiti į Krekenavą, o dalis Kristaus Prisikėlimo parapijos tikinčiųjų kartu su parapijos klebonu monsinjoru V. Grigaravičiumi ir kun. V. Dudoniu skubėjo į Pažaislį, kuriame jau keletą metų iš eilės seserys kazimierietės kviečia švęsti Žolinę.Sutaikinimo sakramentui vadovavo kun. A.Kazlauskas, o Kauno I dekanato parapijų kunigai laukė tikinčiųjų, norinčiųjų atlikti išpažintį tam skirtose vietose.

15.00 val. iškilmingoms šv. Mišioms vienuolyno kiemelyje priešais bažnyčią vadovavo Kauno apaštalinis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius, koncelebravo Kauno I dekanato dekanas mons. V. Grigaravičius, kun. A. Kazlauskas, kun. V. Dudonis, patarnavo Kunigų seminarijos klierikai. (Išsamiau  skaityti >>>)


Šv. Mišių metu giedojo Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir vyr. dirigentas prof. Petras Bingelis.

Pasibaigus šv. Mišioms tikintieji klausėsi šio choro koncerto, kuriame skambėjo kompozitoriaus Juozo Naujalio sakraliniai kūriniai, minint kompozitoriaus 150-ąsias gimimo metines.Neskubėjome skirstytis, norėjosi švęsti ir švęsti šią iškilmę - kelti akis į dangų, į kurį Mergelė Marija paimta ir, į kurį turime vilties keliauti mes.

                                                      Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021