Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Mokslo ir žinių diena Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2019-09-02)

Paskelbta: 2019-09-02

Rudenišką, bet šiltą kaip vasarą, rugsėjo antrosios rytą, pradėdami naujuosius mokslo metus, į šv. Mišias Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje rinkosi „Saulės“, Jono Jablonskio gimnazijų, Kauno Žaliakalnio progimnazijos auklėtiniai. Tradiciškai šiose Šv. Mišiose dalyvavo ir patys mažiausieji - tai Žaliakalnio vaikų darželio auklėtiniai, kuriuos atlydėjo jų auklėtojos.


Eucharistijos liturgijai vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Pasveikinęs susirinkusius su Mokslo ir žinių diena, monsinjoras kalbėjo: „Nors šiandien rugsėjo 2-oji, bet norisi sakyti su Rugsėjo pirmąja, mieli mokiniai, mokytojai, tėveliai. Greitai prabėgo įspūdžių ir smagių akimirkų kupina vasara. Ir vėl mokyklinis skambutis sukvietė visus į pirmąją šių mokslo metų pamoką. Be abejo visi sugrįžote truputį kitokie – dar labiau subrendę, paaugę, kupini naujų lūkesčių. Kiekvieno jūsų laukia ir šiokie tokie pasikeitimai: jauniausiems, pirmokams, tai visai nauja gimnazija, nauji mokytojai, nepažįstami klasės draugai. Antrokų laukia jaudulys prieš pirmąjį rimtą žinių patikrinimą, o abiturientams, tai – paskutinė rugsėjo pirmoji gimnazijoje, po kurios prasidės naujas gyvenimo etapas. Tačiau, visa tai ateityje. Šiandien jūs dar esate nerūpestingi ir linksmi, kupini vasaros įspūdžių džiaugiatės vieni kitais“.


Homilijoje mons. V.Grigaravičius kvietė atkreipti dėmesį į popiežiaus Pranciškaus kalbą pasakytą Vilniuje. „Ruošdamasis šiam pokalbiui, dar kartą perskaičiau popiežiaus Pranciškaus kalbą jaunimui, kai jis lankėsi pereitais metais Lietuvoje. „Nebijokite apsispręsti už Kristų, imtis Jo reikalo, tai yra Evangelijos, žmonijos, žmonių reikalo. Nes Jis niekada neišlips iš jūsų gyvenimo valties, visada lauks mūsų gyvenimo kryžkelėse, niekada nesiliaus mus kūręs iš naujo, net jei mes kartais stengiamės save sužlugdyti. Jėzus mums dosniai dovanoja daug laiko, kur yra erdvės nuopuoliams, kur niekas neprivalo emigruoti, nes yra vietos visiems. Bus daug norinčių pavergti jūsų širdis, užkrėsti jūsų troškimų laukus raugėmis, bet jei dovanojame savo gyvenimą Viešpačiui, galų gale geroji sėkla nugali visada“(Pop. Pranciškus, Vilnius. 2018 09 22). (Homiliją skaityti >>>)

Mielieji, atverkite savo širdis Dievui, kad Jis galėtų veikti Jumyse ir vadovauti savo plano skirto jums įgyvendinimui, - baigė homiliją klebonas.


Šv. Mišių metu giedojo Kauno „Saulės“ gimnazijos jaunimo grupė „Akordas“, vadovaujama meno vadovės Jovitos Kulakauskienės.

 

Gimnazijų mokiniai ir mokytojai dalyvavo liturgijoje, skaitė skaitinius, per visuotinę bendruomeninę maldą išsakė savo prašymus. Atnašų procesijoje nešė gėles bazilikos altoriui papuošti.

Parapijos kunigai šį šventišką rytą išskubėjo dar į kelias parapijos mokyklas, kuriose tarė padrąsinantį žodį moksleiviams, linkėjo stiprybės ir Dievo palaimos mokytojams bei tėveliams.

                                          Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021