Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos šeimų bendruomenė - palaimintojo Mykolo Giedraičio tėviškėje (2019-09-02)

Paskelbta: 2019-09-03


Paskutinės vasaros dienos popietę dalis parapijos šeimų bendruomenės, lydimos monsinjoro Vytauto Grigaravičiaus, išvyko į Molėtų rajone esantį Videniškių miestuką, kuriame manoma galėjo gimti savo senelio dvare palamintasis Mykolas Giedraitis.

Kelias neprailgo klausantis monsinjoro pasakojimo apie palaimintąjį Mykolą Giedraitį, bei kelionės į Kanadą pas lietuvius, kur neseniai lankėsi monsinjoras, įspūdžius. Videniškiai, buvęs svarbus kultūros ir dvasinio gyvenimo centras, XV-XVII amžiais priklausė Giedraičiams. Pirmoji medinė bažnyčia Videniškiuose pastatyta 1547-1549 m. Motiejaus Giedraičio rūpesčiu.

1617 m. Martynas Marcelijus Giedraitis fundavo reguliariųjų atgailos kanauninkų vienuolyną. Nuo tada Videniškiai tapo šio ordino centru Lietuvoje. Vienuolyno bažnyčia sumanyta ir kaip šeimyninis mauzoliejus. 1544 m. palaimintuoju paskelbtas atgailos kanauninkas Mykolas Giedraitis, kurio kultą nuo tada giminės nariai uoliai skatino. 1631 m. prie naujosios bažnyčios dešiniojo šono pristatyta kvadratinė koplyčia su erdviu rūsiu, kuriame laidoti Giedraičių šeimos nariai.

Ši koplyčia yra skirta palaimintajam Mykolui Giedraičiui. Šiandien stovinti renesansinė mūrinė Videniškių Šv. Lauryno bažnyčia konsekruota 1684 m.

Šioje bažnyčioje monsinjoras Vytautas Grigaravičius aukojo šv. Mišias už visų parapijos piligrimų intencijas, prašant palaimintojo M. Giedraičio užtarimo bei nuolankumo malonės, visus susirinkusius laimino pirmo laipsnio palaimintojo relikvija.

Po šv. Mišių šalia buvusio vienuolyno, o dabar įrenginėjamo muziejaus esančioje poilsio ir sporto aikštelėje, maldininkai dalijosi savo atsivežtomis gėrybėmis, praėjusios vasaros įspūdžiais, aptarinėjo būsimo sezono planus.

Grįžtant į namus monsinjoras Vytautas Grigaravičius, pasakodamas apie piligriminės kelionės prasmę, jos keliavimo būdus, lankant šventas vietas, bažnyčias, vienuolynus, pristatė ir būsimas organizuojamas piligrimines keliones.

Virginija Rimienė, Šeimų bendruomenės narė

 Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021