Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos Šiluvos draugijos nariai Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose (2019-09-09)

Paskelbta: 2019-09-10


Rugsėjo 8 d. iš pačio ryto Kristaus Prisikėlimo parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos nariai kartu su parapijos piligrimais vyko į Šilinių atlaidus. Šis sekmadienis buvo skirtas šeimoms, maldai ir bendrystei.

11.00 val. aikštėje buvo kalbama Rožinio malda , į kurią įsijungė ir visi tikintieji, po to sekė katechezė.

"Melskimės, kad krikščioniškos šeimos skleistų Dievo meilės džiaugsmą", - kvietė Kauno apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius.

12 val. iškilmingai Eucharistijai vadovavo Šventojo Sosto atstovas, naujas apaštalinis nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas Petaras Rajičius, koncelebravo kardinolas JE arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Vilniaus arkivyskupijos augziliarai vyskupai Darius Trijonis ir Arūnas Poniškaitis, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir daugiau nei šimtas Lietuvos kunigų. Pamaldose dalyvavo ir kartu meldėsi ortodoksų Kauno Apreiškimo Švč. M. Marijos parapijos klebonas Nikolajus Murašovas, vyriausybės atstovai ir daugybė piligrimų iš visos Lietuvos. „ Esu labai laimingas būdamas su jumis šioje nacionalinės reikšmės piligriminėje Šiluvos Marijos šventovėje.

Šiandien ypatinga diena ne tik Kauno arkivyskupijos vietinei Bažnyčiai, bet ir visiems piligrimams, kurie dalyvaujate šioje šventojoje Eucharistijoje ir meldžiate Dievą per Marijos Jėzaus Motinos užtarimą. Mergelė Marija labai myli jus, savo sūnus ir dukras. Ji niekada nepailsta mūsų užtarti ir rodyti savo Sūnaus Jėzaus Kristaus, Atpirkėjo ir Išganytojo,“- kalbėjo Šventojo sosto atstovas.

Vėliau sutuoktiniai buvo pakviesti atnaujinti Santuokos pažadus. „ Dabartiniame pasaulyje, kuris dažnai yra net priešiškas tikėjimui, tikinčios šeimos yra labai reikšmingi gyvo tikėjimo židiniai“, - sakė nuncijus.


Piligrimams buvo įteikta Ypatingojo misijų mėnesio malda, kuria visi esame kviečiami melstis už artėjantį spalio Misijų mėnesį. Po šv. Mišių buvo suteiktas ganytojiškas palaiminimas. Paaukoję Marijai savo padėkas, rūpesčius ir prašymus, džiaugsmingai nusiteikę iškeliavome į namus.

Pakeliui, netoli Šiluvos, aplankėme mūsų iškeltą koplytėlę Šiluvos Švč. Marijai, papuošėme ją gėlėmis.

                                 Ada Azaravičienė, Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos koordinatorė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021