Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos Šiluvos M. Marijos draugijoje svečiavosi Carmen Vargas - Machuca Salido, Opus Dei atstovė (2019-09-13)

Paskelbta: 2019-09-19


Rugsėjo 13-ąją draugijos susirinkime dvasios vadovo kun. V. Dudonio pakviesta svečiavosi Carmen Vargas-Machuca Salido, Kultūros centro "Slėnis" direktorė.

Šio centro veikla patikėta Katalikų Bažnyčios asmeninei prelatūrai „Opus Dei“ (www.opusdei.org). Carmen, kilusi iš Ispanijos, Lietuvoje gyvena nuo 1997 metų.

Ji mus supažindino su „Opus Dei“ įsteigėjo šv. Josemaria Escrivos gyvenimo keliu. Šv. Mergelės Marijos užtarimu Dievas šį kunigą pakvietė įkurti „Opus Dei” (lietuviškai - Dievo darbas) organizaciją, kurios tikslas – mūsų visų kelias į šventumą uoliai atliekant kasdienes profesines ir krikščionio pareigas, nes visi esame pašaukti meilei, turime atspindėti Dievo meilę ir šeimoje, ir darbe, ir bažnyčioje.Carmen papasakojo ir apie Mergelės Marijos garbinimą Ispanijoje, kur Švč. M. Marijai skiriamas išskirtinis dėmesys, pasidalijome mintimis apie Marijos reikšmę mūsų gyvenime.

Po susitikimo bazilikoje meldėmės rožinio malda už parapiją ir dalyvavome šv. Mišiose už parapijos draugijos gyvus ir mirusius narius.

                                     Draugijos koordinatorė Ada Azaravičienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021