Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos šeimų bendruomenėje viešėjo svečiai kunigai redemptoristai Rastislav Dluhy ir Peter Hertel

Paskelbta: 2019-10-07


Rugsėjo 26 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos šeimų bendruomenėje viešėjo svečiai kunigai redemptoristai Rastislav Dluhy ir Peter Hertel. Jie kartu su kunigu J. Grigoniu aukojo 18.00 val. šv. Mišias.

Kun. R. Dluhy pasakojo apie savo misionierišką patirtį darbuojantis Bratislavos – Prahos provincijoje. Pasakojimui prieskonių suteikė liudijimais iš savo asmeninės patirties apie misijas Bratislavoje. Jam teko groti gitara tarsi gatvės muzikantui STOP juosta pažymėtoje vietoje, kur išvakarėse buvo nužudytas kriminalinio pasaulio atstovas. Svečias su užsidegimu pasakoja apie atsivertimus, kurie pasiekė jo parapiją po šios misijos ir juokavo: ne todėl, kad gerai grojo ir dainavo, bet todėl, kad žmones patikėjo išganymu.


Įkvėptas patirties tėvynėje, paskatintas Popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje, priėmė vyskupų J. Ivanausko ir L. Virbalo kvietimą tęsti evangelizacijos veiklą Lietuvoje. Lietuvos tikintieji: vienuoliai ir pasauliečiai tapę pažįstamais ir draugais nuo vasaros misijų mokyklų, kuriose rinkosi tikėjimo ieškantieji iš posovietinių šalių, kaip teigė R. Dluhy, daugiausiai iš Slovakijos ir Lietuvos.

Kunigas pateikė pavyzdį iš Titaniko katastrofos, kai pirmosios klasės keleiviai ne tik gavo pirmenybę išsigelbėti susėdę į valtis, bet ir reikalavo patogumų, o tuo metu kiti keleiviai skendo ir stingo lediniame vandenyje palygindamas su tikinčiaisiais, kuriems ir taip tenka patirti malonių, o paklydę dvasios tamsoje nė nežino apie išganymą.

                         Bendruomenės narė Ieva

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021