Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Susitikimas su VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanu, Religijos studijų katedros docentu, diakonu Benu Ulevičumi (2019-10-07)

Paskelbta: 2019-10-08


Tai jau nebe pirmas susitikimas su šiuo populiariu dvasininku  Benu Ulevičiumi. Populiariu ne tiek dėl aiškiai perteikiamų žinių, bet ir dėl pačios dvasininko laikysenos, tikėjimo gylio, maldingumo.

Šį kartą visas dėmesys buvo skiriamas maldai, Švč. Sakramento adoracijai. Adoracija – tai žmogaus sielą gydantis artumas. Aš ir Dievas. Labai sunku adoracijos pradžioje išbūti: siautėja atakuoja mintys apie pradėtus, neužbaigtus ir nesibaigiančiu darbus. Aprimti galima praktikuojant žodinėmis maldomis (rožinis, strėlinės maldos, Švento Rašto skaitymas ir pan.), bet tobula adoracijos forma – tyla.

Tyloje garbinti Švč. Sakramentą ir kvėpuoti Dievo dvasia - didžiausia palaima.

Dvasininkas priminė, kad Švč. Sakramento adoracijai reikia ruoštis.

                                                

  Šeimų bendruomenės koord.  Staselė Rašiuvienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021