Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Studijuojame Šventąjį Raštą (2008-11-19)

Paskelbta: 2008-12-01

 

Labai džiaugiasi sambūrio dalyviai, kad tęsiasi studijos apie Šventąjį Raštą. Kunigas Mindaugas Pukštys atnešė į popietę Šventojo Rašto knygą, kuri buvo išleista 1998 metais. Lietuvos katalikai pirmą kartą gavo Šventąjį Raštą išverstą iš originalo kalbų ir išspausdintą vienoje knygoje. Tuo labai džiaugėsi įžanginėje pratarmėje Lietuvos vyskupai, tuo džiaugiasi ir Lietuvos tikintieji. Galbūt šią knygą ne visi ir buvome matę, nes anksčiau turėjome arkivyskupo J.Skvirecko iš lotynų kalbos išverstą Šventąjį Raštą.

Šį kartą kunigas Mindaugas pasakojo apie Senojo Testamento penkias knygas, kiekvienos knygos ypatumus, jų redaktorius. Taip pat atsakė į sambūrio dalyvių klausimus. Taigi, versdami Šventojo Rašto puslapius, dar atidžiau įsiklausysime, ką Dievas kalba mums.

                                                                                                 Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021