Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos jaunos šeimos Šv. Angelų sargų šventėje Alytuje (2019-10-10)

Paskelbta: 2019-10-29


Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos jaunos šeimos su savo mažaisiais kasmet švenčia Angelų Sargų šventę. Šiemet spalio 6 d. vykome į Šv. Angelų Sargų bažnyčią Alytuje, kur dalyvavome atlaiduose, susitikome su klebonu kan. Arūnu Užupiu ir susipažinome su šios parapijos šeimų bendruomene.

Šv. Angelų Sargų parapijoje praėjo mano vaikystė, joje nuo mažens su mama ir broliu eidavome švęsti kiekvieno sekmadienio šv. Mišių. Čia aš užaugau, čia pažinau Dievą. Man ši vieta labai brangi. Visada, kai tik grįžtu į Alytų, ateinu čia – pabūti su Dievu, pasimelsti prie Marijos altoriaus, pavaikščioti po šventorių, padėkoti ... Bažnyčioje mus šiltai sutiko klebonas su visa šeimų bendruomene. Atvykę į šv. Mišias nustebome, kad bažnyčia pilna šventiškai nusiteikusių žmonių, o vaikučiai papuošti tautiniais rūbais. Pasijutome ypatingos šventės dalyviais. Visi kartu šventėme šv. Mišias, po jų įsijungėme į Švč. Sakramento procesiją. Dėkojome savo Angelams Sargams už globą. Juk mokykloje ar darželyje, gatvėje, kol pareina namo, ar kol žaidžia su draugais, mūsų mažieji esti Angelų Sargų ypatingoje globoje. Mokinome vaikučius padėkoti savo Angelėliui Sargužėliui maldele: „AČIŪ, ANGELE! Saugok ir lydėk mane“.


Po šv. Mišių Alytaus parapijos vaikams padovanojome mamos Vincentos Pokštienės pagamintus angeliukus, todėl atrodė, kad procesijoje dalyvauja vaikučiai su savo angeliukais, ir tas reginys buvo nuostabus! Išsirikiavę procesijoje prie iškilmingai nešamo parapijos šv. Angelo Sargo statulos džiugiai ėjome laikydami aukštai iškėlę savo angeliukus. Jautėsi vaikų atsakomybė ir džiaugsmas, jaudulys jų širdelėse... Išgyvenome maldos vienybę, buvome tikra Gyvoji Bažnyčia, kurioje maldoje tapome viena: ir jauni, ir seni: einame, giedame, vaikai mojuoja angelėliais... Buvo labai iškilminga, pakili nuotaika. Atrodė, kad Angelai Sargai perduoda mums savo gerumą, šilumą ir visus apgaubia ypatinga globa. Procesijai sugrįžus į bažnyčią, visi suklaupę iškilmingai sugiedojome „Garbinkime Švenčiausiąjį Sakramentą“ ir nusilenkėme palaiminimui.


Po palaiminimo parapijos klebonas susirinkusiems tikintiesiems pristatė mūsų šeimas, atvykusias iš Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos. Ses. Ramutė Budvytytė pasveikino visą parapiją Šv. Angelų Sargų šventėje ir mes, tėveliai su vaikučiais prie didžiojo altoriaus visai parapijai sugiedojome giesmeles: „Mano Angelas Sargas“ ir „Dievo meilė“ . Reikia pasakyti, kad tai buvo mūsų pirmoji misijinė kelionė – liudyti ir skelbti Jėzų. Giesmelės skamba vis garsiau, vis drąsiau, stebiu, kaip jos paliečia mažo ir didelio širdį: močiutės, seneliai, tėveliai, vaikai ir visa parapija gieda su mumis... Jausmas neapsakomai gilus ir jaudinantis... Didžiausia Dievo dovana yra dalintis gerumu, meile, šiluma ir dovanoti džiaugsmą... Matau nušvitusį senolės veidą, švytinčias jos akis, žibančias vaikiuko akytes, ir atrodo, kad angelai gieda su mumis...

Po šv. Mišių vienas tėtis iš Alytaus šeimų bendruomenės papasakojo mums Šv. Angelų Sargų bažnyčios istoriją, aprodė kiekvieną iš penkių altorių ir kiekvieną šventojo paveikslą. Vaikams buvo labai įdomu sužinoti ir apžiūrėti Dievo Motinos Marijos, Šv. Juozapo, šv. Antano, šv. Jurgio ir šv. Angelo Sargo paveikslus. Na, o bažnyčios apačioje įrengtoje jaukioje salėje mūsų laukta su gausiai gardumynais ir vaisiais nukrautais stalais!!! Tokį svetingumą tik dzūkai gali parodyti! Klebonui Arūnui palaiminus vaišes ir drauge giesmele padėkojus už gėrybes bei draugystę , stiprinomės karštu sultiniu ir kibinais, skanavome dzūkiškas vaišes, bendravome ir susipažinome artimiau. Buvo smagu ir gera, tiek daug norėjome pasakyti, papasakoti, pabendrauti, pasidalinti dvasiniais išgyvenimais, savo patirtimi ir buvimu su Dievu. Vaikučiai spalvino angelėlius, jie tokie nuostabūs, spalvoti ... Čia užgimė šilti jausmai, draugystė ir meile Dievui...


Tradiciškai šv. Angelo Sargo šventėje pasveikiname visus pirmokėlius ir priešmokyklinukus, pradėjusius naują žinių kelią. Linkėdami ko geriausios kloties moksluose, Dievo palaimos, padovanojome jiems po angeliuką, kad vaikai prisimintų, jog jų Angelas Sargas lydi juos į mokyklą ir padeda jiems būti dėmesingais pamokoje, o kai būna liūdna, jis visada padrąsina. Dabar mano pirmokėlės Andželinos angelėlis stovi namuose ant stalo ir ji kartu su juo ruošia pamokas bei daro darbelius. Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos šeimų bendruomenei padovanojome maldos žvakę ir pakvietėme tėvelius su vaikučiais giedoti vaikiškas giesmeles šeimos maldos metu, įteikdami jiems savo išleistas giesmelių knygutes.

Po agapės alytiškės mamos palydėjo mus prie miesto centre esančio Laisvės angelo. Ten sugiedojome visas savo vaikų mėgstamas giesmeles ir susikabinę rankomis pabuvome kaip viena didelė Dievo šeima. Mamos džiaugėsi stebėdamos linksmus dūkstančius vaikus, besikarstančius ant lipynių, besisupančius sūpuoklėse, žaidžiančius gaudynių vaikų aikštelėje. Atrodė, kad angelėliai nusileido kartu švęsti ir džiaugtis, kad taip neskubame keliauti namo... O netikėtai iš dangaus pradėjus kristi krušai baltais mažais grūdeliais, visi pasijautėme paliesti ir palaiminti angelų.


Nuoširdžiausiai dėkojame nuostabioms, šiltoms Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos šeimoms, jų klebonui g. kan. A. Užupiui ir visai parapijai už jų gerumą ir ypatingą svetingumą. Bendrystė tęsiasi, ir dabar jau mes laukiame atvykstančių alytiškių šeimų savo Kristaus Prisikėlimo parapijoje.

                                                 Dalia Vainutytė Janušauskienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021