Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijoje svečiavosi Šiaulių vyskupas E. Bartulis su naujai išleistu 2020 m. kalendoriumi „Apaštalas Paulius Graikijoje“ (2019-11-03)

Paskelbta: 2019-11-04


Lapkričio 3 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji, kaip ir kasmet, sulaukė svečio – Šiaulių vyskupo E. Bartulio su naujai išleistu 2020 metų kalendoriumi „Apaštalas Paulius Graikijoje“.

Susitikimas prasidėjo 18 val. šv. Mišiomis, kurioms vadovavo pats vyskupas E. Bartulis, koncelebravo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius ir kun. V. Dudonis.


Vyskupas homilijoje kalbėjo, jog šio sekmadienio skaitiniai sako mums, kad esame nusidėję ir kiekvienam reikia atsivertimo, o Viešpats kantrus ir laukia, kol mes pasitaisysime. Kristus yra mūsų kelias, kuriuo turime eiti, tiesa, kuria turime vadovautis, ir gyvenimas, kuriuo turime gyventi. Jokie horoskopai, jokios raganos, niekas negali mums vadovauti. Tik Jėzus. „Jėzau, tu mane myli, aš pasitikiu tavimi.“ Tą patį sako ir šventieji: „Vieno Dievo gana“.


Šv. apaštalas Paulius patyrė susitikimą su Kristumi, pakeitusį jo gyvenimą: iš persekiotojo jis tapo uoliu Kristaus sekėju, liudijančiu Evangeliją iki pat mirties ir sakančiu: „Gyvenu, tačiau jau nebe aš, o manyje gyvena Kristus“. „Pamąstykime apie šią paslaptį , – kvietė vyskupas. – Tegul Viešpats paliečia kiekvieno mūsų širdį, įsileiskime Jį į mūsų gyvenimo kasdienybę ir gyvenkime iš meilės Dievui, mylėkime Jį visa širdimi, kaip mylime patys save."


Po šv. Mišių konferencijų salėje vyskupą E. Bartulį pasitiko ištikimiausi Jo gerbėjai.

Vyskupas savo kalendoriaus pristatymą pradėjo cituodamas apaštalo Pauliaus himną meilei (1 Kor13, 1-13), nuostabų tekstą, parašytą maždaug 56 m. po Kr. ir adresuotą krikščionių bendruomenei Korinte. Tai vienas žymiausių kada nors parašytų himnų meilei, kuriai skirta plisti, skleistis, nes Jėzus duoda savo mokiniams naują įsakymą: „Kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą!" (Jn 13, 34).


Tikriausiai, ne veltui vyskupas parinko šio kalendoriaus temą „Apaštalas Paulius Graikijoje“ – kalendoriaus viršelyje apaštalas šv. Paulius atkeliauja į Europą, nešdamas Kristaus Gerąją Naujieną. Visas kalendorius pagrįstas apaštalo Pauliaus mintimis iš „Apaštalų darbų“, kurias lydi nuostabūs Graikijos vaizdai, kviečiantys dar labiau pajusti šios misijos gylį ir plotį visai žmonijai.


Kalendorius iliustruotas vyskupo nuotraukomis, darytomis piligriminės kelionės po Graikiją metu.

Šio vakaro metu giesmes dovanojo merginų ansamblis "Pastoralės giesmė", vadovaujamas N. Jautakienės.


Nuoširdžiai dėkojame Jo Ekscelencijai vyskupui Eugenijui už Eucharistijos dovaną, susitikimo džiaugsmą, linkime stiprios sveikatos, Dievo palaimos, išradingai ir su meile šiandien skleidžiant Gerosios Naujienos žinią. Laukiame naujų susitikimų!

                                                           Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021