Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos susirinkime - piligrimių įspūdžiai iš rekolekcijų Italijoje (2019-11-14)

Paskelbta: 2019-11-20


Lapkričio 13 d. Kristaus Prisikėlimo Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos  nariai į svečius pasikvietė piligrimes Nidą ir Virginiją, kurios pasidalijo įspūdžiais iš rekolekcijų, vykusių Italijoje. Šias rekolekcijas organizavo ir joms vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Apie 40 maldininkų iš Šiaulių ir Kauno apsistojo Pellezzano vienuolyne, kuriame įsikūrę rekolekcijų namai, priklausantys seserims eucharistijos garbintojoms.


Moterys papasakojo, kad pusę dienos vyko rekolekcijos, o antros dienos pusėje jų laukė įspūdingos kelionės į įžymiausias Kampanijos regiono bažnyčias, kur patirta daug nuostabių įspūdžių, širdimi prisiliesta prie senųjų krikščionybės lobių.

Amalfio kurorte žavėjo Rojaus kiemelis - senovinės kapinės, bazilika su muziejumi, Šv. Andriejaus katedra, kurios kriptoje po altoriumi yra stebuklinga apaštalo šv. Andriejaus relikvija krištolinėje ampulėje.


Salerno katedroje melstasi prie evangelisto šv. Mato relikvijų, Pompėjos mieste aplankyta Rožinio Marijos katedra. Neapolio katedroje saugoma šv. Januarijaus relikvija – kraujo kapsulė, kurioje esantis šventojo kraujas kasmet suskystėja per jo nukankinimo dieną rugsėjo mėn.

Agropolio miesto tvirtovėje buvo nukankinta daug katalikų, o šio miesto šventovė tituluojama Marijos – Jūrų Žvaigždės – titulu. Asyžiaus miestelyje vyskupas Eugenijus gavo leidimą prie šv. Pranciškaus kapo mums aukoti šv. Mišias.

Marijos, Angelų Karalienės, katedroje pamatėme ir garsiąją Porciunkulės bažnytėlę.

Grįždami namo, maldininkai aplankė ir Lenkijos šventovę Čenstakavoje, kur dalyvavo su kitais piligrimais anksti ryte atidengiant šv. M. Marijos paveikslą, garsėjantį stebuklais, meldėsi Rožinio koplyčioje, per šv. Mišias dėkojo Viešpačiui už nuostabią kelionę bei patirtus dvasinius išgyvenimus.

Greitai prabėgo valanda, ir visų įspūdžių, aplankytų vietų bei neapsakomam Italijos grožiui apsakyti viešnioms pritrūko laiko, nes mūsų dar laukė rožinio malda bazilikoje ir šv. Mišios.

Dėkojame Nidai ir Virginijai už įdomų pasakojimą ir džiaugiamės jų piligrimystės vaisiais.

                                        Draugijos koordinatorė Ada Azaravičienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021