Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pirmasis Advento sekmadienis parapijoje (2019-12-01)

Paskelbta: 2019-12-02


Pirmojo Advento sekmadienio 11.00 val. šv. Mišioms bazilikoje vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, patarnavo parapijos diakonas B. Ulevičius.

Klebonas, pasveikinęs tikinčiuosius su naujais liturginiais metais ir Advento pradžia, pašventino Advento vainiką ir pakvietė vaikus užžiebti pirmąją jo žvakę.

Homiliją diakonas Benas pradėjo sakydamas: „Pirmoji žvakė, liturginė spalva mums primena, kad atėjo labai ypatingas ir svarbus laikas. Pats žodis „adventas“ reiškia atėjimą, laukimą. Ir Šv. Rašto skaitiniai kalba apie antrąjį Gelbėtojo atėjimą ir ragina visus mums ruoštis galutiniam susitikimui su Juo.


Šiandien Evangelijoje pagal Matą Jėzus savo atėjimą prilygina Nojaus dienoms, kai žmoniją ištiko pražūtis, kai "prieš tvaną žmonės valgė, gėrė, tuokėsi ir tuokė <...>, nieko nenumanydami, kol užėjo tvanas ir visus nusinešė; taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus"(Mt 24, 38-39)."

Diakonas kalbėjo, kad šiandienis Jėzaus kvietimas yra patekti į Dievo meilės arką, Dievo meilės gelbstintį laivą. Adventas yra nuostabi galimybė pasitikrinti, ar mes galime būti paimti į Advento džiaugsmą ir ar galime likti nuošalyje?


Advento metas – tai kiekvienam iš mūsų dar viena proga sustoti, susimąstyti, ką turėčiau padaryti, kad galėčiau patekti į Dievo meilės arką.

„Nuoširdžiai prašykime Viešpatį, kad padėtų mums nugalėti savo silpnybes ir lemiamą valandą sutiktume Jį pasiruošę tyromis, mylinčiomis širdimis", - baigė homiliją diakonas Benas.

Po šv. Mišių buvo einama Švč. Sakramento procesija, chorui giedant „Viešpatie Jėzau, mūsų Valdove, teikis priimti garbę ir šlovę!"


Po šv. Mišių nusidriekė eilutė prie kalėdaičių, kiti skubėjo paaukoti ir pabendrauti su Marijos radijo savanoriais, dar kiti skubėjo į konferencijų salę susitikti su aktore Nijole Narmontaite, o parapijos jaunos šeimos pynė adventinius vainikus savo namams papuošti.
                                        Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021