Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Kalėdoms bazilika dar pasipuoš penkiais vitražais (2019-12-09)

Paskelbta: 2019-12-10


Prasidėjo prasmingas šv. Kalėdų laukimas. Šurmulys miesto aikštėse prie švytinčių eglių, o bažnyčiose susimąstymo ir ramybės laikotarpis.

Jau žengiam į antrąją Advento kelionės dalį – į trečiąjį, Džiaugsmo, sekmadienį. Apie laukimo džiaugsmą, Viešpaties atėjimą, skelbia pranašas Izaijas. Ir, kai tai įvyks „pradžiugs dykuma, tyrieji laukai, ims krykštauti žydinti dykvietė (Iz 35, 1). Ne tik gamta atgis „pasipuoš visomis gėlėmis ir džiūgaute džiūgaus laiminga“ (Iz35, 2), bet ir žmonės patirs malonių gausą „atsimerks akliesiems akys, atsivers kurtiesiems ausys. Raišasis pašoks tartum elnias, ir nebyliui atsiriš liežuvis“ (Iz 35, 5).


Neužilgo ateis diena, kai Kristaus Prisikėlimo bazilika sužibės puošnumu. Prieš metus šv. Kalėdoms ji pasipuošė trimis vitražais languose, o šioms Kalėdoms dar pasipuoš penkiais vitražais.  Jau vyksta pasiruošimo darbai.

Nuoširdžiai dėkojame aukotojams už paaukotą auką Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus bazilikos vitražams įrengti.


Ši auka Tautos šventovei – tai didelė Jūsų širdies, tikėjimo ir meilės Tėvynei išraiška, tai padėka Dievui už gyvenimą, globą ir pagarbą.

Šv. Kalėdų vakarą tegul Jus ir Jūsų šeimas aplanko Viešpaties ramybė ir šviesa!

Norinčius savo auka prisidėti prie šio sakralaus darbo puošiant baziliką vitražais, galima paremti bankiniu pavedimu arba auka parapijos raštinėse. Paramos gavėjas – Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, kodas 191118123 Žemaičių g. 31a, LT-44147 Kaunas LT 64 5010 8000 1400 0418 Paskirtis: Prisikėlimo vitražai

                                   Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021