Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijoje praūžė Praktinio gerumo diena (2019-12-12)

Paskelbta: 2019-12-12


Praktinio gerumo diena - tai tradicinis Pagalbos namuose tarnybos, veikiančios Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje, organizuojamas renginys, kurio metu Kauno mieste gyvenantis jaunimas nuo 16 m., moksleiviai ir studentai, kviečiami padėti seniems, vienišiems ir ar sergantiems asmenims pasiruošti šventėms.

Ši Praktinio gerumo diena buvo organizuojama jau dvyliktus metus iš eilės. Tradiciškai Praktinio gerumo diena organizuojama du kartus metuose, prieš didžiąsias metų šventes - Šv. Kalėdas ir Šv. Velykas. Į akciją yra kviečiami įsijungti Kauno mieste besimokantys aukštųjų mokyklų studentai ir vidurinių mokyklų vyresniųjų klasių moksleiviai, kurie akcijos dieną yra prašomi susiskirstyti į grupeles po 3-4 asmenis bei tą dieną aplankyti du žmones jų namuose ir praktiškai padėti pasiruošti jiems didžiosioms metų šventėms. Pasiruošimas būna labai įvairus - vieni senoliai tikisi, kad bus išvalyti langai, nušluostytos dulkės, pagamintas maistas, o yra tokių, kurie laukia savanorių su puodeliu arbatos ir tikisi iš širdies pasikalbėti. Iš šios veiklos kilo ir akcijos pavadinimas - Praktinio gerumo diena. Akcijos šūkis - „Apie gerumą reikia ne kalbėti, gerumą reikia daryti!“.


Gruodžio 11 d. ryte, susirinkus visiems savanoriams, sulaukėme ir garbingo svečio – J.Em. kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ, kurį lydėjo parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius.

Kardinolas šiltai pasveikino susirinkusį jaunimą ir linkėjo susirinkusiems savanoriams džiaugtis tuo, kad jie yra reikalingi ir gali padėti pagalbos reikalingam žmogui. „Kai išgirdau apie tokią akciją, labai nudžiugau, kad tiek jaunimo nori atlikti gerą darbą. Labai svarbu nebūti egoistu ir dalintis gėriu. Yra kelios priežastys, kodėl svarbu daryti gerus darbus - darydami gerus darbus ilgiau nesenstam, esame sveikesni ir geriau jaučiamės patys. Gerumas yra užkrečiamas. Geri darbai gimdo gerus darbus ir gali atsitikti taip, kad kitais metais prie Jūsų gerų darbų norės prisijungti ir kiti Jūsų draugai ir pažįstami“. Baigdamas savo kalbą kardinolas pakvietė: „Būkime visi, kaip Jonas Krikštytojas, darydami gera, nelaukim atpildo“.

Ši Praktinio gerumo akcija buvo 22-oji didelė akcija, organizuota Kaune. Šiais metais Praktinio gerumo dienos akcijoje dalyvavo Kauno kolegijos ir LSU studentai, įvairių Kauno mokyklų bei gimnazijų („Aušros“, Jėzuitų, „Saulės“) moksleiviai, kitų nevyriausybinių organizacijų (A.C.Patria, „Gerumo rankos“ ir kt.) nariai ir savanoriai.


Pastebime, kad vienais metais akcijoje dalyvavę jaunuoliai, kitais metais prisijungia vėl, kartu atsivesdami ir savo draugus bei bendramokslius. Tokiu būdu akcijos dalyvių skaičius nuolat išlieka gausus. Šioje vykusioje kalėdinėje Praktinio gerumo dienoje dalyvavo 131 dalyvis, padėta 57 žmonėms namuose.

Už tai, kad Praktinio gerumo diena įvyko, išskirtinai esame dėkingi rėmėjams. Renginys iš dalies finansuotas Kauno m. savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ bei valstybės biudžeto lėšomis. Kelis metus iš eilės Praktinio gerumo dienas remia ir privatūs aukotojai.

Dar nesibaigus Praktinio gerumo dienai sulaukėme labai malonių skambučių ir išgirdome padėkų iš žmonių, kurie susilaukė savanorių pagalbos ir dėmesio. Savo ruožtu dėkojame kiekvienam, prisidėjusiam prie akcijos. Ačiū Jums, kad padėjote padėti!

Per metus į Pagalbos namuose tarnybą Kaune vidutiniškai kreipiasi apie 200 žmonių, kuriems patiems arba sunkiai sergantiems jų artimiesiems reikalinga slaugos ir sielovados pagalba namuose. Neskaičiuojant konsultacijų telefonu, praktinė konsultavimo, informavimo, socialinių paslaugų namuose pagalba per metus suteikiama beveik 120 ligonių ir jų artimųjų.

Greta to, nuolat organizuojami slaugos mokymai ligonių artimiesiems ir bendruomenių savanoriams. Tarnybos darbuotojai ir savanoriai lanko senus, sergančius ar vienišus žmones jų namuose, juos slaugo, padeda susitvarkyti, apsirūpinti vaistais ir būtiniausiais maisto produktais, patekti pas daktarą, apsilankyti bažnyčioje ar pasikviesti kunigą į namus. Tai, kokios pagalbos reikia, nusprendžiama kartu su žmogumi arba jo namiškiais, atsižvelgiant į individualią situaciją.

Teikiant socialines paslaugas namuose intensyviai bendradarbiaujame su kitomis Kauno m. veikiančiomis organizacijomis - Kauno m. Socialinių paslaugų centru, Kauno Samariečių draugija, Žaliakalnio seniūnija.

                                                                Jūratė Matikovienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021