Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos šeimų bendruomenės rekolekcijos Palendrių šv. Benedikto vienuolyne (2019-12-16)

Paskelbta: 2019-12-16

Gruodžio 6 - 8 dienomis Kristaus Prisikėlimo parapijos šeimų bendruomenės nariai vyko į rekolekcijas Palendriuose. Rekolekcijas vedė kunigas Gintaras Blužas.
Penktadienio popietę bendruomenė susirinko tradicinėms Advento rekolekcijoms. Palendrių vienuolynas Prisikėlimo parapijos šeimoms gerai pažįstama maldų, išpažinčių, dvasinių pokalbių ir mokymosi vieta. Netrukę įsikurti susibūrėme svečių namų koplytėlėje.

 
Šv. Mišias aukojo kun. Gintaras Blužas.  Du neregiai sekė įkandin Jėzaus ir šaukė: „Pasigailėk mūsų, Dovydo Sūnau!“ Kai jis pasiekė namus, neregiai užėjo pas jį. Jėzus paklausė: „Ar tikite, kad aš galiu jus pagydyti?“ Šie atsakė: „Taip, Viešpatie!“ Tada jis palietė jų akis ir tarė: „Tebūnie jums, kaip tikite“. Ir atsivėrė jiems akys. Jėzus prigrasė: „Žiūrėkite, kad niekas nesužinotų!“ Tačiau tie išėję išgarsino jį po visą tą kraštą. ( Evangelija Mt 9, 27–31).
Ne iškart pastebėjome Evangelijoje aprašytą Jėzaus tylą, į kuriąvėliau paragino atkreipti dėmesį rekolekcijų vadovas. Mes, kaip tie neregiai, atvykome prašyti malonės: kas poilsio po darbų ir rūpesčių, kas sveikatos, kas sėkmės naujuose reikaluose. Pasiilgę nusiraminimo ir bendrystės kiek sutrikome šaltai sutikti griežtesnės svečių namų tvarkos. Tas prašantysis, kuris neįvertino tylos pauzės, buvo ir bus raginamas patylėti tiesiogiai.Be abejonės, tai nemalonu, nepriimtina ir net kursto maištauti.
Kun. G. Blužo žodžiai buvo pamoka – nestok prieš Jėzų ir nereikalauk, sek iš paskos, kad įrodytum savo troškimą. Dievas veikia per paklusnumą. Adoracija, išpažintis ir dvasiniai pokalbiai, tikiu, kad kiekvienam padėjo pasiekti sielos namus, kur laukia skaudulių pagydymas.
                                                  Bendruomenės narė Ieva
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021