Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos šeimų bendruomenės svečias kun. A. Akelaitis (2019-12-13)

Paskelbta: 2019-12-19


Gruodžio 12 dienos  susitikime kun. Algirdas Akelaitis nagrinėjo Kaino ir Abelio istoriją. Per jų santykių dramą gilinomės į pavydo esmę.

Pavydas – tai toks nuvalkiotas velnio scenarijus... Pirmiausia jis uždengia Dievo dovanas, esančias mumyse, kad manytume, jog jų nėra. Tada parodo, kas kitame yra kitaip (nebūtinai „geriau“ – tiesiog kitaip). Ir tada, kadangi nebematome, kad mumyse pačiuose yra lygiavertės (tik kitokios) dovanos – pradedame geisti to, kas yra kito, arba kitame.

O juk pavydas yra pati geriausia proga atpažinti Dievo mums duotas dovanas. Ir broliai (su visais savo panašumais ir skirtingumais) mums yra duoti kaip galimybė, o ne kaip pagunda ar papiktinimas. Drama tame, kad nužudydamas brolį jis nužudo save, nes jeigu nebėra Abelio, tada Kainas nebeturi brolio. Jis nebegali būti „Kainas, Abelio brolis“!

Galbūt vertėtų ištarti: „Leisiu broliui būti kitokiam“. Šioje žemėje esame nesavitiksliai. Aš esu dėl kito ! Klauskime ką Dievas nori padaryti kitiems per mane. Mylėti reikia ne kaip tu nori, bet kaip reikia kitam.                                        Staselė Raščiuvienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021