Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos institucijų vadovų ir darbuotojų kalėdinis posėdis (2019-12-19)

Paskelbta: 2019-12-19


Gruodžio 19 d.,  artėjant Šv. Kalėdoms, Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas  Grigaravičius  sukvietė parapijos darbuotojus ir institucijų vadovus prie šventinio stalo padėkoti už darbus, geranorišką veiklą, bendradarbiavimą bei tarnystę tikintiesiems.

„Mieli parapijos institucijų vadovai, darbuotojai, bendradarbiai, galima sakyti bendražygiai, anuomet Šv. Teresėlė sakė: „Dievas gimė mažu kūdikiu, nes norėjo būti mylimas....“

Šio susitikimo proga noriu kalbėti apie mūsų tarpusavio santykius, supratingumą, pareigas ir jautrumą vienas kitam, būtent tokioje švelnioje ir galingoje dieviškojo Kūdikio Kristaus veido šviesoje“,  - kalbėjo klebonas.

„Pasitinkant visiems mums brangią šventę, manyčiau, būtina kalbėti apie nelabai sveiką atmosferą mūsiuose, kas be abejonės atsiliepia darniam, vieningam patarnavimui tikintiesiems. Kiekvienas turime permąstyti, kas šiandien man trukdo dėmesingai įsiklausyti į kitų nuomonę, priimti pozityvius sprendimus, kad galėčiau išmintingai, atsakingai ir uoliai vykdyti pavestas pareigas. Bažnyčia yra gyva, ji nestovi vietoje, visuomet mažiau ar daugiau reformuojasi. Lygiai taip pat bažnyčios darbuotojai nėra nejudrus aparatas. Mūsų vidinė tvarka metai iš metų turi keistis, - tai visų pirma keliaujančios Bažnyčios gyvybingumo ženklas.“


Jis pasidalijo mintimis apie tolimesnę eigą tarnaujantiems tikintiesiems Bažnyčioje, kalbėjo apie dirbančiųjų žmonių persikeitimą, dvasinį bei profesinį atsinaujinimą. Dar kvietė pamąstyti ir atkreipti dėmesį į tai, kad būtina peržvelgti savo, kaip darbuotojo, kompetenciją. Galbūt būtina kažką keisti, tobulinti, įsiklausyti, tai leistų glaudžiau bendradarbiauti.


Monsinjoras savo pasisakymą baigė maldos Betliejuje gimusiam Kūdikiui žodžiais: „Mums sunku būti kaip vaikai, bet ne Tau, Dievo Sūnau. Padėk mums nemanyti, kad esame sukaupę labai daug patirties; padėk mums būti mažutėliais, kaip Tu, kad galėtume būti Tau artimi ir mokytis iš Tavęs nuolankumo ir romumo. Pasaulis pavargęs ir išsekęs nuo lenktyniavimo kas didžiausias. Mes ir visas pasaulis nerasime ramybės ir išsigelbėjimo, jei negrįšime pas tave, jei iš naujo nesutiksime Tavęs Betliejaus prakartėlėje“. (Matta el Meskin).


„Mielieji, visada prieš tariant piktą žodį kolegai, artimajam ar Bažnyčios lankytojui prisiminkite, kad Dievas tapo žmogumi iš meilės jam. Jis tapo vienu iš mūsų ir kviečia visus mylėti, kaip Jis mus myli. Pasistenkime įžengti į Šv. Kalėdų džiaugsmą, palikę anapus viską, kas trukdo nuoširdžiai bendrauti ir bendradarbiauti. Dalindamiesi kalėdaičiu pabandykite draugiškai paspausti vienas kitam ranką, nusišypsoti ir kažką gražaus pasakyti“, - kvietė monsinjoras.

Buvo laužomas kalėdaitis ir išsakomi linkėjimai, atsiprašymai vieni kitiems.

Linkėdamas palaimingų, džiaugsmingų Šv.  Kalėdų klebonas  įteikė kiekvienam po šokoladinį atviruką su palinkėjimais,  kalėdinę dovanėlę ir kalendorių  bei popiežiaus Pranciškaus maldos intencijas 2020 metams.


                                                      Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021