Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Rekolekcijos parapijos aktyvui, darbuotojams ir institucijų nariams (2019 -12 -21)

Paskelbta: 2019-12-22


Gruodžio 21 d., šeštadienį, prasidėjo Advento rekolekcijos parapijoje. Iš ryto į mažąją Kristaus Prisikėlimo bažnytėlę rinkosi parapijos aktyvas, darbuotojai, institucijų vadovai su savo nariais.

Rekolekcijos prasidėjo konferencija, kurią vedė parapijos vikaras kun. Gintaras Blužas.Šiandien susirinkome į rekolekcijas, bet ar žinote, kas yra rekolekcijos? Tai ne tik stabtelėjimas, tylos ir ramybės metas, bet ir tam tikras darbas - blogį nugalėti gerumu. Tai atsitraukimas nuo kasdienybės, nuo rūpesčių, - aiškino kun. Gintaras.


Konferencijos pirmos dalies pagrindinė mintis buvo Švč. Sakramento adoracija. Ką reiškia ši adoracija? Tai Dievo garbinimas, tai šventoji valanda prie Švč. Sakramento.


Kun. Gintaras prisipažino, kad jį šventajai valandai asmeniškai įkvėpė garsus pamokslininkas, amerikietis, pranciškonas vyskupas Fultonas Šynas. (vyskupas prisižadėjo sau kiekvieną dieną turėti šventą valandą prie Švč. Sakramento). Pasak kunigo Gintaro, šventoji valanda tai bendradarbiavimas su Kristumi ir mums yra galimybė šioje bažnyčioje šiokiadieniais pabūti prie Švč. Sakramento, liudyti tikėjimą, skelbti Evangeliją.

Prieš išstatant Švč. Sakramentą, kunigas Gintaras kvietė šią šventą valandą praleisti tyloje su savo mąstymais. Dvidešimt minučių pabūti su Jėzumi sau pačiam, 20 minučių skirti vaikams, šeimai, artimiesiems ir likusias 20 min. - Bažnyčios reikalams pasaulyje.

Antroji konferencijos dalis buvo skirta artėjančioms šv. Kalėdoms. Remdamasis Evangelija pagal Joną apie pačią Kalėdų pradžią, Viešpaties angelo maldą, Betliejų, ėdžias, piemenėlius, kūčių stalą, kalėdaitį,  mums aiškino kunigas.

Kita tema buvo šv. Komunija ir išpažintis. Kun. Gintaras kvietė reguliariai eiti išpažinties: “Tada vis labiau įsišaknytumėte į Kristų“.

Buvo kalbama apie tris žodžius: „Ačiū, prašau, atsiprašau“, tai stebuklingi žodžiai, kuriuos būtina prisiminti, ypač šiuo metu. Kun. Gintaras kvietė, nesivelti į kivirčus, apkalbas, kvietė mokytis iš Jėzaus, nes „aš esu romus ir nuolankios širdies“.


Šv. Mišios buvo skirtos Švč. Mergelės Marijos garbei. Homilijoje kun. Gintaras kvietė gilintis į tikėjimą: „Tikėjimas - brangi Dievo dovana. Marijos apreiškimas tikėjimo pavyzdys Dievo veikimui.“

Nuoširdžiai dėkojame kun. Gintarui už šias praleistas valandas kartu, linkime dvasinės stiprybės skleidžiant Dievo Žodį ir niekada nepritrūkti jėgų ir jaunatviškos energijos.

Atsisveikindamas kun. Gintaras pakvietė visus  dalyvauti rekolekcijose sekmadienį bazilikoje.

                            Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021