Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių sambūrio „Senjorai“ Kūčios (2019-12-18)

Paskelbta: 2019-12-23


Gruodžio 18-ąją didelis būrys senjorų susirinko prie šventiško stalo švęsti Kūčių. Jau tryliktą kartą mūsų graži šeima kartu mini prasmingiausią metų šventę. Pirmiausia prisiminėme tuos, kurie buvo su mumis ir iškeliavo pas Dievą.

Popietėje dalyvavo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Jis kvietė pamąstyti apie kiekvieno pašaukimą gyvenime, ką kiekvienas galime ir sugebame padaryti, kvietė pažvelgti į savo širdį, kiek meilės ir dėkingumo joje. „Jūs turite būti kelrodžiai savo vaikams ir anūkams jų gyvenimo kelyje,- sakė klebonas,- jūs esate tie, kurie atnešate į šeimą ramybę ir santarvę. Negailėkite vertingų patarimų, puoselėkite meilę šeimose“.

Linkėdamas džiaugsmingai švęsti šv. Kalėdas, su viltimi ir tikėjimu pasitikti Naujuosius Metus, padėkojo senjorams, prisidedantiems prie prie Dievo namų puoselėjimo. Kiekvienam senjorui klebonas padovanojo sveikinimą ir kalendorių. „Dievas mums duoda daug brangių dovanų, nepamirškime, kad Dievas laukia džiugaus ryšio, - priminė sambūrio dvasios vadovas diakonas Benas Ulevičius,- linkiu pajausti tikrą artėjančios šventės džiaugsmą, sveikatos, šiltos bičiulystės, ramybės jūsų namams“.


Klebonas mons. Vytautas Grigaravičius palaimino mūsų kuklų vaišių stalą, pasidalinome kaladėčiais ir nuoširdžiais palinkėjimais. Sakoma, kad yra labai svarbu, kad ant Kūčių stalo būtų dvylika patiekalų. Mes neturėjome tiek patiekalų, bet senjorus pakviečiau sudėti ant švenčių stalo ir čia, ir namuose – meilę, tikėjimą, viltį. gailestingumą, atleidimą, sąžiningumą, gerumą, dosnumą, ramybę, džiaugsmą, savitarpio pagalbą, atjautą.Tai ir būtų toks Kūčių stalas, kokio laukia kiekvienas. Klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui ir sambūrio dvasios vadovui diakonui Benui Ulevičiui padėkojome už viską, ką mums – senjorams suteikia, linkėdami dvasinės stiprybės ir Dievo palaimos.


Labai nudžiugo senjorai, sulaukę Kalėdų Senelio pasiuntinės – Snieguolės /V.Kudirkos progimnazijos šeštokės Urtės Marijos Budrytės/, kuri atnešė nuo Kalėdų Senelio dovanų ir receptą, kaip gyventi be vaistų ir būti sveikiems. Tai buvo popietė, pripildyta šilumos, tylaus džiaugsmo, ramybės ir savitarpio supratimo, laukiant, kad Jėzaus gimimo šventė ateis į kiekvienus namus ir į kiekvieno širdį.


                                               Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021