Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kalėdų laukimas Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijoje (2019-12-21)

Paskelbta: 2019-12-27


Draugijos nariai džiaugiasi kiekvienu susitikimu bei pabendravimu įvairiais tikėjimo klausimais. Baigiantis Adventui visi  susirinko švęsti Kūčias.

Kūčių vakarienėje dalyvavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir draugijos dvasios vadovas kun. Virgilijus Dudonis.

Klebonas pasveikino visus, pasidžiaugė prabėgusiais metais, kuriuos laimino Dievas ir lydėjo Marijos globa. Lauždami kalėdaičius vieni kitiems linkėjome Dievo palaimos, Švč. Mergelės  Marijos globos, sveikatos.


Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir draugijos dvasios vadovas kun. Virgilijus Dudonis palinkėjo stiprybės Šiluvos M. Marijos draugijos nariams, kiekvieną vakarą kalbantiems rožinį bazilikoje.

Dėkodami už  gautas malones, išsiskirstėme laukti šv. Kalėdų - užgimstančio Atpirkėjo Jėzaus.

                                     Šiluvos draugijos koordinatorė Ada Azaravičienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021