Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Paramos renginys nevalstybiniams vaikų globos namų "Namų židinys" auklėtiniams (2020-01-08)

Paskelbta: 2020-01-08


Sausio 6 d., pirmadienį, mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyko paramos renginys skirtas padėti nevalstybiniams vaikų globos namams "Namų židinys", kuriuose randa prieglaudą nepatyrę meilės, bejėgiai, atstumti, likę be tėvų vaikai.

Daugiau nei prieš dvi dešimtis metų įkūrusi šiuos globos namus Vida Grinienė, Kristaus Prisikėlimo šeimų bendruomenės narė, vadovauja jiems iki šiol.

Renginys prasidėjo 18.00 val. šv. Mišiomis, kurioms vadovavo mons. Vytautas Grigaravičius.

Homiliją pradėjęs monsinjoras,  kreipėsi į  susirinkusius ir į  geradarius, kurie įkūrę šiuos vaikų globos namus, sakydamas: “Mielieji, nesuklysiu sakydamas, jog šiandien į Viešpaties namus jūs atėjote vedami kilniausių jausmų – meilės silpnajam, meilės ir šilumos nepatyrusiam, bejėgiui, atstumtajam našlaičiui. Kai mes galvojame apie meilę, galvojame apie gerus ir malonius jausmus, tačiau tikroji meilė nepriklauso nuo jausmų“.


Monsinjoras pacitavo Motinos Teresės žodžius, kurie kvietė skleisti gėrį ne dėl pagarbos, ne dėl pagyrimo: „Gerieji Jūsų darbai bus užmiršti rytoj...  Vis dėlto darykite gerus darbus! ... Vis dėlto kurkite! Atiduodami pasauliui, ką turite geriausio, rizikuojate likti nuogi... Vis dėlto duokite tai, ką turite geriausio!“

"Taip ir Jūsų pasiryžimas priglausti vaiką, prisiimti atsakomybę už motiniškos meilės nepatyrusį vaiką, gali pareikalauti daug kantrybės, netgi gali įstumti į neviltį. Jūsų pašaukimas priimti beglobį vaiką yra ne kas kita, kaip Jėzaus kvietimas išeiti iš savo komforto zonos, aukojantis vardan kito gėrio. Tam iš tiesų reikia nemažai drąsos, ryžto", - sakė  klebonas.

Šv. Mišių metu buvo meldžiamasi už visus globojamus, be tėvų likusius vaikus.

Po šv. Mišių koncertą "Trijų Karalių dovanos" dovanojo operos solistas Mindaugas Zimkus, akompanavo Vita Liaudanskaitė - Vaitkevičienė, koncertą vedė Vilius Kaminskas.

Šio renginio iniciatoriai - Kauno Kristaus Prisikėlimo šeimų bendruomenė, kurie jau eilę metų organizuoja paramos koncertus, o jų metu surinktos lėšos yra skiriamos šių vaikų namų auklėtiniams.

Renginio globėjas - mons. Vytautas Grigaravičius.


                                                 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021